*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

501042 (by http://msglive.org)501042 (by http://msglive.org)501042 (by http://msglive.org)501042 (by http://msglive.org)501042 (by http://msglive.org)501042 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> คลิ๊ปการใช้โปรแกรม --> การปรับปรุงย้อนหลัง --> SL32V1.30-31
     

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.30 (sl32v130.exe) 2 ก.ค.59

 • ถอดฟังก์ชั่นสำหรับส่งข้อมูลตามแบบสำรวจของ สพฐ.ออก แต่ถ้ามีมาใหม่จะใส่ให้ใหม่ ...
 • เพิ่มเติมการเก็บข้อมูลสหกรณ์เพื่อใช้กรณีส่งกรมบัญชีกลางแบบ COOP.dat ทั้ง 2 รูปแบบ หรือส่งออกเป็นเอ็กเซลเพื่อนำไปแปลงข้อมูลเอง
 • เพิ่มหน้าต่างส่งข้อมูลออกจากโปรแกรมไปรวมกับข้อมูลใน Excel กรณีที่มีข้อมูลใน Excel อยู่แล้วโดยใช้เลขประชาชนในการเชื่อมโยงข้อมูล

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.31 (sl32v131.exe) 25 ก.ค.59

 • ปรับปรุงหน้าต่างสำหรับรายการจ่ายตรง ดังนี้
  1. รายการในช่องรายจ่ายมีการสร้างไว้หลายช่อง เช่น ธนาคารออมสิน ซึ่งมีหลายบัญชี แต่ในรายการของกรมบัญชีกลางอาจมีเพียงรายการเดียวทำให้การส่งข้อมูลต้องส่งเพียงรายการเดียวทำให้เกิดภาระที่ต้องรวมรายการของธนาคารออมสินให้เหลือเพียงรายการเดียวแล้วนำมาใส่ในโปรแกรม จึงได้เพิ่มรายการให้ผู้ใช้สามารถสร้างช่องรายการจ่ายเพื่อใช้สำหรับการรวมช่องรายจ่ายหลาย ๆ ช่องเข้าไว้ด้วยกัน โดยเริ่มจากช่องที่ 35 เป็นต้นไป ดังรูป p01
  2. ในหน้าต่างเลือกรายการจ่ายให้สามารถนำช่องรายจ่ายที่สร้างไว้เพื่อการรวมช่องรายจ่ายจากข้อก่อนนี้มาเพิ่มให้เลือกได้เพื่อส่งออกเป็น LOAN.txt ดังรูป p02
  3. เพิ่มหน้าต่างส่งรายการหนี้เพื่อส่งออกเป็น DEBT.txt ได้ ดังรูป p03
 • ขยายช่องรับเลขบัญชีธนาคารให้มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษรเพื่อรองรับเลขบัญชีของธนาคารที่เกิน 10 ตัวอักษร

Ready 84,671 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000