*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> คลิ๊ปการใช้โปรแกรม --> การปรับปรุงย้อนหลัง --> SL32V1.32-34
     

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.32 (sl32v132.exe) 31 ส.ค.59 (แก้ไข 24 ก.ย.59)

  • เพิ่มเติมรูปแบบการสร้างข้อมูลกรณีส่งออกเป็น LOAN.txt, MS Excel และการพิมพ์แบบ สลจ.6 ให้สามารถเลือกเรียงข้อมูลตามชื่อ - นามสกุล หรือตามเลขประจำตัวประชาชนได้
  • ปรับปรุงแบบพิมพ์ของ สลจ.6 โดยเพิ่มรายการหักแต่ละช่องลงไป และวางแนวแบบแนวนอน
  • เพิ่มแบบพิมพ์สำหรับส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส. 1-10 สำหรับลูกจ้างหรือพนักงานราชการ (เนื่องจาก 1.32 เดิมมีการแปลงรหัสชื่อชีทของเอ็กเซลผิดพลาดจึงแก้ไขใหม่ เลยยังไม่มี 1.33)

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.33 (sl32v133.exe) พ.ย.59

  • เพิ่มเติมแบบพิมพ์สำหรับพิมพ์สรุปรายงานหนี้ที่ส่งแบบ DEBT.txt เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการส่งหนี้กับกรมบัญชีกลาง
  • ปรับปรุง CSV ใน LOAN.txt กรณีส่งช่องรายจ่ายไม่ครบ 10 ช่อง เพื่อให้ตรงตามฟอร์แมทของกรมบัญชีกลางที่ต้องการ สำหรับกรณีการส่งรายจ่ายเกิน 10 ช่องโปรแกรมดำเนินการตามรูปแบบกรมบัญชีกลางไว้ก่อนแล้ว
  • สำหรับโปรแกรมสลิ๊ปมีการปรับปรุงวิธีการอ่านข้อมูลของสคริ๊ป PHP ใหม่ เนื่องจากบางสำนักงานผู้ใช้ไม่สามารถล็อคอินเข้าระบบได้ สาเหตุมาจากตัวแปลสคริ๊ป PHP ไม่รองรับข้อมูลที่ส่งมาจากภายนอก จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนการอ่านข้อมูลจากระบบของ PHP เอง สำหรับสำนักงานใดที่สามารถล็อคอินเข้าไปใช้งานได้ก็ไม่จำเป็นต้องอัพเดรทโปรแกรมสลิ๊ปใช้ของเดิมได้ครับ
  • เพิ่มแบบพิมพ์สำหรับรายละเอียดช่องรวมจ่ายที่กำหนดขึ้นเอง
  • คู่มือสำหรับการทำรายการจ่ายตรง ให้ดาวน์โหลด payroll.pdf

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.34 (sl32v134.exe) พ.ย.59

  • ปรับปรุงการส่งข้อมูลแบบ DEBT.txt ใหม่
  • ปรับปรุงคู่มือ payroll.pdf ในส่วนของ DEBT.txt ใหม่

Ready 84,886 Time(s) 
ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com