*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

509948 (by http://msglive.org)509948 (by http://msglive.org)509948 (by http://msglive.org)509948 (by http://msglive.org)509948 (by http://msglive.org)509948 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> คลิ๊ปการใช้โปรแกรม --> การปรับปรุงย้อนหลัง --> SL32V1.37-39
     

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.37 (sl32v137.exe) มี.ค.60

 • เพิ่มเติมการสำรองข้อมูลรายการรับ/จ่ายย้อนหลัง 2 ปีโดยโปรแกรมจะทำการสำรองข้อมูลและยกเลิกข้อมูลที่เกินระยะเวลาให้อัตโนมัติ
 • เปลี่ยนชื่อปุ่ม พิมพ์รายนี้ ในแท๊ปรายการจ่ายเป็นชื่อปุ่ม รายงาน และเพิ่มตัวเลือกสำหรับเปิดดูข้อมูลรายการรับ/จ่ายย้อนหลัง
 • เพิ่มเติม รุ่น 1.37.1
  1. เพิ่มเติมตัวเลือกสำหรับการอัพเดรทโปรแกรม ซึ่งปรากฏในตัวเลือกของปุ่มตัวเลือก
 • เพิ่มเติม รุ่น 1.37.2 - 4
  1. ในหน้าต่างเปิดดูรายละเอียดรายรับ/จ่ายที่เลือกแต่ละรายการ การแก้ไขข้อมูลให้สามารถกำหนดจำนวนเงินให้กับทุกคนที่ถูกเลือกมาพร้อมกันหลายคนโดยที่แต่ละคนมีจำนวนเงินเท่ากันทุกคน
  2. เพิ่มตัวเลือก สำรองรายการรับ/จ่ายย้อนหลัง ในปุ่มรายงาน ในแท๊ปรายจ่าย เพื่อสำรองรายจ่ายปัจจุุบันเก็บไว้เป็นเดือนใดตามที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้
  3. เพิ่มเติมตัวเลือก อัพเดรทโปรแกรม ในปุ่มตัวเลือก เพื่อให้โปรแกรมสามารถตรวจสอบรุ่นของโปรแกรม หากมีการปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ โปรแกรมจะดาวน์โหลดและอัพเดรทโปรแกรมให้ทันที เพื่อให้ไม่ต้องเปิดหน้าเว็บแล้วดาวโหลดโปรแกรมไปติดตั้งทับ
  4. เพิ่มรายการเลือกรหัสของหน่วยเป็น 99..ข้อมูลทุกหน่วยตามแผน เพื่อให้สามารถเลือกดูข้อมูลของทุกหน่วยและหน่วยย่อยรวมกัน ซึ่ง พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวมีแผนหลายแผนในการเบิกเงิน การสโค๊ปข้อมูลแบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้สามารถปรับปรุงข้อมูลง่ายขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.38 (sl32v138.exe) เม.ย.60

 • เพิ่มแท๊ปย่อยใน LOAN สำหรับการสร้างไฟล์ข้อมูลเงินรางวัล (Bonus) และเงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 ตามรหัส 30010 และ 30012 หรืออาจใช้สำหรับการส่งออกเป็นข้อมูลในรหัสอื่นที่มีรูปแบบเดียวกันได้

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.39 (sl32v139.exe) มิ.ย.60

 • เพิ่มตัวเลือกในการสร้างไฟล์สลิ๊ปขึ้นเว็บให้เลือกระหว่างสร้างไฟล์สลิ๊ปเพื่ออัพโหลดขึ้นเว็บ และสร้างไฟล์สลิ๊ปแบบ Excel แยกเป็นรายหน่วยย่อย หน่วยย่อยละไฟล์เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลให้กับหน่วยย่อยในระบบอื่น
 • ปรับปรุงรุ่น 1.39.1(sl32v1391.exe) ก.ค.60
  1. เพิ่มตัวเลือกนำเข้าข้อมูลรายใหม่กรณียังไม่มีเลขประชาชนในโปรแกรมจาก Excel
  2. เพิ่มตัวเลือกพิมพ์หนังสือนำส่งแบบ 5110 กรณีตัดโอนอัตรา
  3. เพิ่มฟังก์ชั่นตรวจสอบข้อมูลระหว่างโปรแกรมกับ Excel ในกรณีต้องหาคนขาดคนเกิน
 • ปรับปรุงรุ่น 1.39.2 (sl32v1392.exe) พ.ย.60
  1. เพิ่มตัวเลือกในปุ่ม "ตัวเลือก" โดยเพิ่มตัวเลือกย่อย "ดาวน์โหลด Payroll.dat" เพื่อให้สามารถอัพเดรทข้อมูลระบบจ่ายตรงง่ายขึ้น

Ready 83,727 Time(s) 
ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com