*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

504812 (by http://msglive.org)504812 (by http://msglive.org)504812 (by http://msglive.org)504812 (by http://msglive.org)504812 (by http://msglive.org)504812 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> ดาวโหลดโปรแกรม --> สพป.สระบุรี เขต 2 --> ทะเบียนพัสดุ
     

โปรแกรมทะเบียนคุมพัสดุ รุ่น 1.11 (ม.ค.59)

สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เท่านั้น


ให้ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.11

  1. แก้ไขการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
  2. เพิ่มเติมการคำนวณค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานครุภัณฑ์และสามารถบันทึกค่าเสื่อมราคาได้
  3. เพิ่มเติมการเปิดแฟ้มข้อมูลปีเก่าหลังจากปิดบัญชีพัสดุแล้ว
  4. เพิ่มเติมในรุ่น 1.11.1
    • ปรับปรุงแบบพิมพ์ค่าเสื่อมราคาใหม่

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.17 (พ.ย.60)

  1. เพิ่มเติมแบบพิมพ์ในการซื้อ/จ้างพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่ พ.ศ.2535 ยังคงแบบพิมพ์นี้ไว้ให้เลือกพิมพ์ตามเดิมได้
  2. โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.17.1 (ธ.ค.60)
    • ปรับเปลี่ยนคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เนื่องจากเดิมใช้ตรวจวงเงินเกิน 1 แสนจึงจะแต่งตั้ง 3 คน ให้เปลี่ยนเป็นตามแต่ผู้ใช้จะแต่งตั้ง เนื่องจากแต่งตั้ง 1 คนใช้ข้อความอย่างหนึ่งและมากกว่าจะใช้ข้อความอีกอย่างหนึ่ง

Ready 87,073 Time(s) 
ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com