.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ   แบนเนอร์ด้านบนยังว่าง สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โปรดติดต่อราคาถูก ::.
 
.:: Member ::.

.:: โปรแกรมเงินเดือน ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

185196 (by http://msglive.org)185196 (by http://msglive.org)185196 (by http://msglive.org)185196 (by http://msglive.org)185196 (by http://msglive.org)185196 (by http://msglive.org)

สมาชิก 264 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> โปรแกรมเงินเดือน --> รุ่น 7.47 (ม.ค.56)
     

รุ่น 7.47


ทำอะไรบ้างกับรุ่นนี้

1. ปรับแบบรายงานทางภาษีทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 ก. พิเศษ ใบแนบ ภงด.1 ก.พิเศษ เนื่องจากสรรพากรเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจาก 10 หลักเป็น 13 หลัก (เพิ่งรู้เมื่อก่อนปีใหม่ครับปรับใน 7.46 ไม่ทัน)

     2. การส่งข้อมูลจากรายการตกเบิกเข้า MS Excel ส่งเลขประชาชนผิด ปรับค่าตัวแปรใหม่
     3. ในบัตรเงินเดือนเอาหมายเลขบรรทัดออก เจตนาครั้งแรกต้องการให้มีเพื่อเวลาต้องการพิมพ์บรรทัดเดียวจะได้กำหนดบรรทัดถูกเหมือนสมุดบัญชีธนาคาร
     4. เพิ่มตัวเลือกส่งข้อมูลสำหรับรายการสำรองภาษีในแท๊ปภาษีรายเดือน เข้า MS Excel ดังรูป
Click ขยายรูป  (26 ครั้ง)

     


ปรับรุ่น 7.47.3

ในรุ่นก่อนการกำหนดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในตัวโปรแกรมกำหนดไว้เพียงให้เลือกว่าจะเป็น 10 หลัก หรือ 13 หลัก ซึ่งสรรพากรต้องการข้อมูลทั้งสองนี้เพื่อใช้ในการยืนยันระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์บันทึกข้อมูลอีกด้วย ทำให้ต้องมีการปรับโปรแกรมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสรรพากร

การปรับปรุงเพื่อใช้ให้ตรงกับสรรพากร โปรแกรมได้ปรับปรุงโดยมีรายละเอียดดังรูป

คลิ๊กขยายรูป รูปที่ 1 เลือกตัวเลือกระบบเพื่อเปิดหน้าต่างกำหนดข้อมูล (51 ครั้ง)
รูปที่ 1 เลือกตัวเลือกระบบเพื่อเปิดหน้าต่างกำหนดข้อมูล
คลิ๊กขยายรูป รูปที่ 2 เปิดกรอบรับข้อมูลเลขผู้เสียภาษีทั้ง 10 หลัก และ 13 หลัก (101 ครั้ง)
รูปที่ 2 เปิดกรอบรับข้อมูลเลขผู้เสียภาษีทั้ง 10 หลัก และ 13 หลัก
คลิ๊กขยายรูป รูปที่ 3 แสดงวันที่ข้อมูลปรับปรุงรุ่นของสรรพากรในหน้าต่างส่งข้อมูล (57 ครั้ง)
รูปที่ 3 แสดงวันที่ข้อมูลปรับปรุงรุ่นของสรรพากรในหน้าต่างส่งข้อมูล
 
Ready 1,850 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com