*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> คู่มือโปรแกรม --> สลิ๊ปเงินเดือน
     

บัญชีแสดงรายละเอียดการรับ - จ่ายเงินเดือนทางอินเทอร์เน็ต

(สลิ๊ปเงินเดือน)


     

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งเพิ่มเติมการทำรายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ต้องมีการปรับปรุงโปรแกรมทั้งส่วนแสดงรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต โปรแกรมแปลงข้อมูล และโปรแกรมเงินเดือน ซึ่งทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมเงินเดือนข้าราชการรุ่น 7.42 (มิ.ย.55) แล้ว ดังนั้น คำอธิบายในที่นี้จะแสดงข้อความที่เกี่ยวข้องกับรุ่นนี้เป็นต้นไป

     

การปรับปรุงจากรุ่นเก่า ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดทำรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ตัวเลือก โปรแกรมสลิ๊ป ซึ่งจะเป็นแพ็กเกจแบบบีบอัด ต้องแตกไฟล์ออกมาก่อนการใช้งาน การแตกไฟล์ให้ใช้โปรแกรม WinRAR ในการแตกไฟล์ แล้วจะได้ไฟล์ต่าง ๆ ดังรูป

     
 1. c2.gif                         ไฟล์ประกอบรูปภาพ
 2. index.php                    ไฟล์หลักของระบบ
 3. mystlye.css                 ไฟล์กำหนดรูปแบบการแสดงผลเป็นไฟล์ประกอบ
 4. reppdf.php                  ไฟล์ประกอบสำหรับสร้างหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 5. thaipdfclass.php           ไฟล์ประกอบสำหรับสร้างเอกสาร Pdf
 6. font                           โฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปแบบตัวอักษรซึ่งถูกเรียกใช้โดยไฟล์ thaipdfclass.php มีทั้งหมด 29 ไฟล์ในโฟลเดอร์นี้
     

เมื่อแตกไฟล์แล้วได้ไฟล์ต่าง ๆ รวมทั้งโฟลเดอร์ฟ้อนต์ข้างบนแล้ว ให้ทำการแก้ไขไฟล์ index.php ดังนี้

ข้อความเดิมในโปรแกรม                                       คำอธิบาย                                              ค่าข้อมูลที่เป็นไปได้

 • $adminuser = "admin";                         กำหนดบัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ             สำหรับใส่ในช่องเลขประชาชน
 • $adminpassword = "12345678";             กำหนดรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ              สำหรับใส่ในช่องบัญชีธนาคาร
 • $company = "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา";    ระบุชื่อสำนักงานในรายงาน                   ชื่อสำนักงาน
 • $address = "อ.เมือง จ.นครนายก 26000";         ระบุที่อยู่ของสำนักงาน                                 ที่อยู่สำนักงาน (มีเพิ่มในรุ่น 3.1)
 • $types_slip = 1;                                 รูปแบบการแสดงผลของสลิ๊ป                 1 = แสดงแบบครบทุกรายการ  2 = แสดงเฉพาะรายการที่จำนวนเงิน
 • $types_bank = 1;                               ข้อกำหนดแสดงเลขบัญชีธนาคาร             1 = แสดงเลขบัญชีธนาคาร   2 = ไม่แสดงเลขบัญชีธนาคาร
 • $app = "ระบบเงินเดือนข้าราชการ";               ข้อความแสดงชื่อเอกสาร                      กำหนดให้สอดคล้อง
 • $folder = "./data/";                             กำหนดชื่อโฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูล         กำหนดชื่อให้ตรงกับความจริงจะอธิบายต่อไป
 • $Thai_Code = "tis-620";                      กำหนดรหัสภาษาไทยที่ใช้ในระบบ            อาจเป็น Windows-874 หรือ UTF-8

ให้แก้ไขเฉพาะในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้เท่านั้น และมีรูปแบบตามตัวอย่างที่กำหนดไว้ การแก้ไขสามารถใช้โปรแกรม Editor ทั่วไปแก้ไขได้ เช่น โปรแกรม NotePad (Start --> Programs --> Accessory --> NotePad) ซึ่งมีอยู่ในระบบวินโดวส์ทุกรุ่นอยู่แล้ว

     เมื่อทำการแก้ไขแล้ว และบันทึกข้อมูลของไฟล์ index.php แล้ว ให้ทำการคัดลอกไฟล์ทั้งหมด รวมทั้งโฟลเดอร์ font และไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เข้าสู่เซอร์เวอร์ (Server)
     

สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูลในเซอร์เวอร์ตามที่ระบุไว้ในตัวแปร $folder = "./data/"; ซึ่งหากกำหนดชื่อไว้เป็น data ต้องสร้างโฟลเดอร์ชื่อ data แต่ถ้ากำหนดเป็นอย่างอื่น เช่น กำหนดเป็น $folder = "./mydata/"; ต้องสร้างโฟลเดอร์ชื่อ mydata ในลินุกซ์ใช้คำสั่ง mkdir mydata จากนั้นเปลี่ยนโหมดให้กับโฟลเดอร์ที่สร้าง ในลินุกซ์ใช้คำสั่ง chmod 777 mydata สำหรับในเซอร์เวอร์ที่เป็นวินโดวส์ให้กำหนด property ของโฟลเดอร์เป็น read, write และ execute สำหรับ anyone (การกำหนดในส่วนของวินโดวส์ขอให้ดูรายละเอียดของวินโดวส์อีกทีนึง ผมไม่ค่อยแม่นเท่าใด)

     

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเสร็จเรียบร้อยให้ทดลองเรียกเว็บขึ้นมาตาม URL ของระบบ เช่น ผมสร้างไว้ใน ttp://msglive.org/salary เป็นต้น ระบบจะแสดงข้อความดังรูป

Click ขยายรูป หน้าเพจหลักสำหรับโปรแกรมแสดงรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต (4,464 ครั้ง)
sl0001 - หน้าเพจหลักสำหรับโปรแกรมแสดงรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต
     

ทดลองใส่ข้อมูลดังนี้

 • ช่องเลขประชาชน 13 หลัก                นำชื่อบัญชีผู้ดูแลระบบที่กำหนดไว้ในตัวแปร $adminuser มาใส่
 • ช่องเลขบัญชีธนาคาร                      นำรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบที่กำหนดไว้ในตัวแปร $adminpassword มาใส่

จากนั้นคลิ๊กปุ่ม ส่งข้อมูล

     

ถ้าระบบวนกลับมาให้ใส่เลขประชาชนและเลขบัญชีธนาคารใหม่ ให้ตรวจสอบการกำหนดค่าของตัวแปร register_globals และตัวแปร register_argc_argv ในไฟล์ php.ini (ในลินุกซ์มักอยู่ใน /etc ส่วนในวินโดวส์อยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง php) เปลี่ยนค่าตัวแปรทั้งสองตัวให้มีค่าเป็น On เช่น register_globals = On และ register_argc_argv = On ซึ่งทั้งสองตัวอาจถูกกำหนดเป็น Off อยู่ หลังจากนั้นทดลองเข้าระบบใหม่ หากไม่ได้อาจต้องรีสตาร์ทเซอร์เวอร์ใหม่ หรือในบางครั้งอาจแก้ไขไม่ถูกต้องซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยการสร้างไฟล์ php ขึ้นมาหนึ่งไฟล์แล้วอัพขึ้นไปไว้ในเซอร์เวอร์ จากนั้นเรียกไฟล์ดังกล่าวแล้วดูค่าตัวแปรทั้งสองและ Environment ของไฟล์ php.ini ว่าถูกระบุไว้ที่ไหน การสร้างไฟล์ดังกล่าวสามารถสร้างด้วยเท็กซ์อีดิเตอร์ทั่วไป เช่น Notepad ก็ได้ สมมุติว่าผมใช้ชื่อ showini.php จากนั้นพิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้ลงไปไนไฟล์

<?php

     echo phpinfo();

?>

เมื่อบันทึกและอัพไปที่เซอร์เวอร์แล้วลองเรียกไฟล์ดังกล่าวผ่าน URL เช่น http://msglive.org/showini.php จะแสดงรายละเอียดข้อกำหนดต่าง ๆ ของ PHP

     ถ้าเข้าระบบได้โปรแกรมจะแสดงข้อความดังรูป
Click ขยายรูป หน้าต่างสำหรับผู้ดูแลระบบ (1,312 ครั้ง)
sl0002 - หน้าต่างสำหรับผู้ดูแลระบบ
     

จากรูป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. ส่วนการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยคลิ๊กที่ปุ่ม Browse แล้วเลือกไฟล์ที่สร้างไว้ จากนั้นคลิ๊กปุ่ม ส่งข้อมูล
 2. ส่วนแสดงรายชื่อไฟล์ที่มีอยู่ในระบบ จะแบ่งไฟล์เป็นสองประเภทคือ ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดการรับ - จ่ายเงินเดือน ซึ่งชื่อไฟล์จะขึ้นต้นด้วย d และมีนามสกุลของไฟล์เป็น upd ตัวเลขในชื่อไฟล์หมายถึง เดือนและปี พ.ศ.ของข้อมูล และไฟล์ข้อมูลการรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยชื่อไฟล์จะขึ้นต้นด้วย tax และมีนามสกุลเป็น tax ตัวเลขในชื่อไฟล์หมายถึง ปีภาษี ไฟล์ทั้งสองแบบจะมี [ลบ] หมายถึง ถ้าต้องการยกเลิกไฟล์ข้อมูลนั้นทิ้งให้คลิ๊กที่คำว่า ลบ ระบบจะยกเลิกไฟล์ดังกล่าวออกไป
     


ตัวอย่างการแสดงบัญชีรายละเอียดรับ - จ่ายเงินเดือนในฐานะผู้เข้าดูข้อมูล

 • กำหนดตัวแปร $types_slip = 1; (แสดงรายการรับ - จ่ายทั้งหมด) และ $types_bank = 1; (แสดงเลขบัญชีธนาคาร)
Click ขยายรูป แสดงรายการรับ - จ่ายทั้งหมด (7,017 ครั้ง)
sl0003 - แสดงรายการรับ - จ่ายทั้งหมด
     
 • กำหนดตัวแปร $types_slip = 2; (แสดงรายการรับ - จ่ายเฉพาะที่มีจำนวนเงิน) และ $types_bank = 2; (ไม่แสดงเลขบัญชีธนาคาร)
Click ขยายรูป แสดงรายการรับ - จ่ายเฉพาะรายการที่มีจำนวนเงิน (3,531 ครั้ง)
sl0004 - แสดงรายการรับ - จ่ายเฉพาะรายการที่มีจำนวนเงิน
     
เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบจะปรากฎข้อความดังรูป
Click ขยายรูป ข้อความแสดงบัญชีรับ - จ่ายเงินเดือน (2,011 ครั้ง)
sl0016 - ข้อความแสดงบัญชีรับ - จ่ายเงินเดือน
     

จะสังเกตุ เห็นว่า ด้านล่างของบัญชีรายละเอียดจะปรากฏตัวเลือกสำหรับพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามจำนวนปีที่บันทึกไว้ ซึ่งถ้าต้องการยกเลิกข้อมูลในปีใด ผู้ดูแลระบบสามารถลบแฟ้มข้อมูลนั้นออกได้

เมื่อผู้ใช้คลิ๊กเพื่อพิมพ์หนังสือรับรองภาษี โปรแกรมจะทำการสร้างหนังสือรับรองภาษีให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์แบบ Pdf ดังรูป

Click ขยายรูป ตัวอย่างหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (86,601 ครั้ง)
sl0017 - ตัวอย่างหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
     จากรูปจะเห็นว่าในส่วนของการรับรอง โปรแกรมจะสร้างรหัสอ้างอิงเอกสารไว้ แทนการลงชื่อ ซึ่งรหัสอ้างอิงจะตรงกับเอกสาร ภ.ง.ด. 1 ก. พิเศษ ดังรูป
Click ขยายรูป แสดงเลขเอกสารอ้างอิงในแบบ ภงด. 1 ก. พิเศษ (1,882 ครั้ง)
sl0018 - แสดงเลขเอกสารอ้างอิงในแบบ ภงด. 1 ก. พิเศษ
     


การเปลี่ยนแปลงสำหรับโปรแกรมเงินเดือนผ่านอินเทอร์เน็ต รุ่น ม.ค.56

 1. ปรับโปรแกรมแสดงรายละเอียดเงินเดือน (สลิ๊ป) ให้สามารถพิมพ์ผ่านทาง PDF File ซึ่งมีโมดูลสำหรับการสร้างสลิ๊ป เพิ่มขึ้นมาอีก 1 โปรแกรม
 2. ปรับโปรแกรมให้สามารถนำภาพถ่ายลายเซ็นต์พิมพ์ลงในหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านอินเทอร์เน็ตได้
 3. ปรับโปรแกรมแปลงข้อมูลให้รองรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยจ่าย 13 หลัก และ 10 หลัก (SOW.exe)

ไฟล์ที่ประกอบในชุดนี้ประกอบด้วย

 • c2.gif                  ไฟล์รูปภาพประกอบ
 • index.php           ไฟล์หลักของโปรแกรม
 • manual.pdf         ไฟล์คู่มือการกำหนดค่าและวิธีใช้งาน
 • mystyle.css         ไฟล์กำหนดรูปแบบ เป็นไฟล์ประกอบของไฟล์หลัก
 • reppdf.php          ไฟล์สร้างหนังสือรับรองภาษี
 • repslp.php           ไฟล์สร้างสลิ๊ปเงินเดือนในรูปแบบ PDF File
 • thaipdfclass.php  ไฟล์สร้างแฟ้มข้อมูลแบบ PDF ซึ่งถูกเรียกใช้โดย reppdf.php และ repslp.php
 • font                      โฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปแบบของตัวอักษร ถูกเรียกใช้โดย thaipdfclass.php

แนวทางในการปรับปรุง

 1. แก้ไขไฟล์ index.php ตามข้อกำหนดเดิมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ด้านบนของเอกสารนี้ ทั้งนี้ ในการอัพเดรทไฟล์นี้ ต้องดูว่าข้อกำหนดเดิมค่าตัวแปรกำหนดไว้อย่างไร ให้แก้ไขตัวแปรในไฟล์นี้ตามข้อกำหนดเดิม แล้วอัพโหลดขึ้น server แทนที่ไฟล์เดิม
 2. อัพโหลดไฟล์ reppdf.php และ repslp.php เข้า server
 3. การใช้ลายเซ็นต์ ให้อัพโหลดภาพลายเซ็นต์ในหน้าเว็บ ไม่ต้องอัพโหลดพร้อมกับข้อ 1 และ 2 เนื่องจากจะใช้การอัพโหลดเข้าสู่โฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในไฟล์ index.php

การตั้งชื่อไฟล์ภาพลายเซ็นต์

ไฟล์ภาพลายเซ็นต์ต้องตั้งชื่อเป็น signal.JPG หรือ signal.Jpg หรือ signal.jpg อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่างนี้เท่านั้น ห้ามตั้งเป็นอย่างอื่น เพราะโปรแกรมพิมพ์หนังสือรับรองจะรู้จักเพียง 3 ชื่อนี้เท่านั้น โดยเรียงลำดับการตรวจสอบหากพบอันใดก่อนจะนำอันนั้นมาใช้

     


ข้อควรระวังในการพิมพ์สลิ๊ปแบบ PDF ให้ใช้ IE (Internet Explorer) พิมพ์ ถ้าใช้ Firefox, Crome

ข้อความชื่อสำนักงานจะเป็นตัวหนังสือที่อ่านไม่ออก


     

การให้บริการแสดงรายละเอียดเงินเดือนทางเว็บ

หลายหน่วยงานเลือกที่จะให้บริการการแสดงรายละเอียดเงินเดือนทางเว็บ ซึ่งในชุดแพ็กเก็จของโปรแกรมเงินเดือนมีโปรแกรมสำหรับแสดงรายละเอียดเงินเดือนทางเว็บให้ใช้งานได้อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูลเงินเดือนทางเว็บในเซอร์เวอร์เท่านั้น

การจัดทำเซอร์เวอร์ (Server) สำหรับแสดงรายละเอียดเงินเดือนทางเว็บมีหลัก ๆ 2 วิธี คือ

 • ใช้เซอร์เวอร์ (Server) ของสำนักงานเอง หมายความว่า ปัจจุบันในแต่ละสำนักงานมีเว็บไซต์ของสำนักงานอยู่แล้ว เราสามารถนำโปรแกรมที่อยู่ในแพ็กเก็จของโปรแกรมเงินเดือนพร้อมคู่มือติดตั้งไปให้ผู้ดูแลเซอร์เวอร์ ทำการติดตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าการทำงานที่จำเป็นในตัวโปรแกรม ทั้งนี้โปรแกรมไม่ได้ใช้ Database ใด ๆ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งโปรแกรม
 • เช่าพื้นที่พร้อมจดโดเมน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้ เราสามารถเช่าพื้นที่และจดโดเมนเพื่อใช้ในงานนี้โดยเฉพาะหรือทำหน้าเว็บอื่นสำหรับหน่วยของเราได้อีกเช่นกัน การจดโดเมนพร้อมเช่าพื้นที่สามารถทำได้กับผู้ให้บริการที่มีอยู่ทั่วไป ในที่นี้ขอแนะนำกับผู้ให้บริการ http://4gbhost.com (ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเว็บไซต์นี้ เพียงแต่เว็บนี้ก็ใช้บริการที่นี่เหมือนกัน) ที่ http://4gbhost.com มีแพ็กเก็จหลายอย่าง สำหรับการให้บริการรายละเอียดเงินเดือนทางเว็บขอแนะนำให้เลือกจดโดเมนแบบ Starter และเป็นเซอร์เวอร์แบบ Linux (ลีนุกซ์) ซึ่งมีค่าบริการเพียงปีละ 880.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร ประมาณ 15 - 25 บาท) ในกรณีดำเนินการในกรณีนี้ เมื่อท่านจดโดเมนพร้อมเช่าพื้นที่แล้ว ทาง http://4gbhost.com จะส่ง username และ password มาให้ท่านทาง E-Mail (แนะนำให้ใช้ E-Mail กลางของหน่วยงาน และมีการใช้งานอยู่เป็นประจำ) ท่านสามารถส่งต่อมายังผม (jakraval@hotmail.com) และแจ้งผมด้วยทางโทรศัพท์ 081-8659686 เพื่อจะได้ติดตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าการติดตั้งให้ (ฟรี)
 • กรณีเช่นเดียวกับข้อ 2 แต่ให้ผมดำเนินการให้ ผมจะจดโดเมนพร้อมเช่าพื้นที่กับ http://4gbhost.com โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ - ค่าจดโดเมนพร้อมเช่าพื้นที่ 880.- บาท - ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 25.- บาท - ค่าเดินจากโรงเรียนไปตู้ ATM ประมาณ 500 เมตร 100.- บาท สรุปรวมค่าใช้จ่าย 1,000.- บาท (แบบว่าไม่ต้องทอนงัยครับ) กรณีต้องแจ้งข้อมูลกับผมดังนี้ - ชื่อ URL ที่ต้องการ เช่น spm7salary.org เป็นต้น - ชื่อผู้ติดต่อ - E-Mail ของหน่วยงานหรือผู้ติดต่อ - ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน 880.- บาท (http://4gbhost.com เป็นผู้ส่งให้) ข้อมูลส่วนนี้แจ้งทางเว็บบอร์ดหรือส่งไปที่ E-Mail ผมได้
Ready 47,967 Time(s) 
ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com