.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ :: ทุกโปรแกรมสามารถอัพเดรทได้ฟรี ::.
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

283957 (by http://msglive.org)283957 (by http://msglive.org)283957 (by http://msglive.org)283957 (by http://msglive.org)283957 (by http://msglive.org)283957 (by http://msglive.org)

สมาชิก 428 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมคุมงบประมาณ
     
โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ รุ่นใหม่ สำหรับวินโดวส์ แบบ 32Bit และ 64Bit
     
  • โปรแกรมคุมงบประมาณปรับใหม่ อัพให้ดาวน์โหลดแล้วเมื่อ 1 ม.ค.58

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 1.01 (ก.พ.58)

  • ปรับปรุงเรื่องการแก้ไขข้อมูลและเพิ่มเติมรายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวของโปรแกรม

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.02 (มี.ค.59)

  • ปรับปรุงการทำงานของระบบโปรแกรมใหม่ทั้งหมดโดยมีขนาดเล็กลงทำให้ทำงานเร็วขึ้น

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.04 (มิ.ย.59)

  1. เพิ่มเติมตัวเลือกในการปรับปรุงยอดคงเหลือ ซึ่งอาจเกิดจากการตัดยอดผิดพลาด
  2. เปลี่ยนการเลือกใบงวดมาใช้รหัสข้อมูลในโปรแกรมเพราะบางครั้งผู้ใช้ไม่ได้ใส่เลขใบงวดไว้ทำให้โปรแกรมไม่สามารถคุมการใช้จ่ายเงินของใบงวดแต่ละใบได้

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.05 (ก.ย.59)

  1. ปรับปรุงการปิดบัญชีประจำปีเพื่อนำยอดไปตั้งจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
  2. ปรับปรุงแบบพิมพ์ใหม่ เนื่องจากบางแบบพิมพ์ไม่มียอดจ่ายของใบงวดแต่ละใบ และการใช้คำในส่วนหัวของตารางไม่สอดคล้องกัน
  3. เพิ่มหน้าต่างถอนเงินงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันไว้กลับมาตั้งจ่าย หรือการปรับลดยอดก่อหนี้ผูกพัน

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.09 (พ.ย.60)

  1. เพิ่มแบบพิมพ์รายงานข้อมูล ทะเบียนการรับ-จ่ายงบประมาณแต่ละใบงวด และทะเบียนการรับ-จ่ายงบประมาณแต่ละประเภทเงิน

คลิ๊ปแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

Ready 4,688 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com