.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ :: ทุกโปรแกรมสามารถอัพเดรทได้ฟรี ::.
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

291852 (by http://msglive.org)291852 (by http://msglive.org)291852 (by http://msglive.org)291852 (by http://msglive.org)291852 (by http://msglive.org)291852 (by http://msglive.org)

สมาชิก 447 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมคุมงบประมาณ
     
โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ รุ่นใหม่ สำหรับวินโดวส์ แบบ 32Bit และ 64Bit
     
 • โปรแกรมคุมงบประมาณปรับใหม่ อัพให้ดาวน์โหลดแล้วเมื่อ 1 ม.ค.58

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 1.01 (ก.พ.58)

 • ปรับปรุงเรื่องการแก้ไขข้อมูลและเพิ่มเติมรายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวของโปรแกรม

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.02 (มี.ค.59)

 • ปรับปรุงการทำงานของระบบโปรแกรมใหม่ทั้งหมดโดยมีขนาดเล็กลงทำให้ทำงานเร็วขึ้น

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.04 (มิ.ย.59)

 1. เพิ่มเติมตัวเลือกในการปรับปรุงยอดคงเหลือ ซึ่งอาจเกิดจากการตัดยอดผิดพลาด
 2. เปลี่ยนการเลือกใบงวดมาใช้รหัสข้อมูลในโปรแกรมเพราะบางครั้งผู้ใช้ไม่ได้ใส่เลขใบงวดไว้ทำให้โปรแกรมไม่สามารถคุมการใช้จ่ายเงินของใบงวดแต่ละใบได้

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.05 (ก.ย.59)

 1. ปรับปรุงการปิดบัญชีประจำปีเพื่อนำยอดไปตั้งจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
 2. ปรับปรุงแบบพิมพ์ใหม่ เนื่องจากบางแบบพิมพ์ไม่มียอดจ่ายของใบงวดแต่ละใบ และการใช้คำในส่วนหัวของตารางไม่สอดคล้องกัน
 3. เพิ่มหน้าต่างถอนเงินงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันไว้กลับมาตั้งจ่าย หรือการปรับลดยอดก่อหนี้ผูกพัน

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.09 (พ.ย.60)

 1. เพิ่มแบบพิมพ์รายงานข้อมูล ทะเบียนการรับ-จ่ายงบประมาณแต่ละใบงวด และทะเบียนการรับ-จ่ายงบประมาณแต่ละประเภทเงิน

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.10 (ธ.ค.60)

 1. เพิ่มแบบพิมพ์รายงานข้อมูลฐานะการเงินและเงินประจำงวด
 2. เพิ่มการค้นหาข้อมูลตามเลขใบงวด
 3. ปรับปรุงรูปแบบการรายงานงบประมาณในการเรียกดูจากเครื่องอื่นในแบบอินทราเน็ตผ่านเว็บบราวด์เซอร์
 4. เพิ่มเติมรุ่น 2.10.1 เพิ่มแบบพิมพ์รายงาน
  • รายงานสรุปเงินงบประมาณตามประเภทงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์
  • รายงานสรุปเงินงบประมาณเป็นรายกิจกรรมตามประเภทงบประมาณ
 5. เพิ่มเติมรุ่น 2.10.2 เพิ่มแบบพิมพ์รายงานสำหรับหน่วยงานย่อย (แยกเป็นรายหน่วยงานย่อย)
  • รายงานสรุปเงินงบประมาณตามประเภทงบประมาณ
  • รายงานสรุปเงินงบประมาณเป็นรายกิจกรรมตามประเภทงบประมาณ
 6. เพิ่มเติมรุ่น 2.10.3 เพิ่มปุ่มลบข้อมูล ในการค้นหาใบงวดแล้วมีข้อมูลแสดงเกินออกมา เนื่องมาจากการลบแผน, ผลผลิต หรือกิจกรรมในทะเบียนอันเนื่องมาจากการสร้างรายการผิด โดยที่ยังไม่ได้ลบรายการในใบงวดก่อน

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.11 (ม.ค.61)

 1. เพิ่มระดับชั้นของข้อมูลอีกหนึ่งระดับเป็น กิจกรรมย่อย ซึ่งกิจกรรมใดที่ยังไม่มีรายละเอียดการรับ/จ่ายงบประมาณ กิจกรรมนั้นจะสามารถสร้างกิจกรรมย่อยได้
 2. เพิ่มแบบพิมพ์สำหรับกรณีของกิจกรรมย่อย
 3. เปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณได้มากกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

คลิ๊ปแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

Ready 5,127 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com