*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 LineID: 0818659686 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

448698 (by http://msglive.org)448698 (by http://msglive.org)448698 (by http://msglive.org)448698 (by http://msglive.org)448698 (by http://msglive.org)448698 (by http://msglive.org)

สมาชิก 3 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> ดาวโหลดโปรแกรม --> โปรแกรมคุมงบประมาณ
     

โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ รุ่นใหม่ สำหรับวินโดวส์ แบบ 32Bit และ 64Bit

     

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.10 (ธ.ค.60)

 1. เพิ่มแบบพิมพ์รายงานข้อมูลฐานะการเงินและเงินประจำงวด
 2. เพิ่มการค้นหาข้อมูลตามเลขใบงวด
 3. ปรับปรุงรูปแบบการรายงานงบประมาณในการเรียกดูจากเครื่องอื่นในแบบอินทราเน็ตผ่านเว็บบราวด์เซอร์
 4. เพิ่มเติมรุ่น 2.10.1 เพิ่มแบบพิมพ์รายงาน
  • รายงานสรุปเงินงบประมาณตามประเภทงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์
  • รายงานสรุปเงินงบประมาณเป็นรายกิจกรรมตามประเภทงบประมาณ
 5. เพิ่มเติมรุ่น 2.10.2 เพิ่มแบบพิมพ์รายงานสำหรับหน่วยงานย่อย (แยกเป็นรายหน่วยงานย่อย)
  • รายงานสรุปเงินงบประมาณตามประเภทงบประมาณ
  • รายงานสรุปเงินงบประมาณเป็นรายกิจกรรมตามประเภทงบประมาณ
 6. เพิ่มเติมรุ่น 2.10.3 เพิ่มปุ่มลบข้อมูล ในการค้นหาใบงวดแล้วมีข้อมูลแสดงเกินออกมา เนื่องมาจากการลบแผน, ผลผลิต หรือกิจกรรมในทะเบียนอันเนื่องมาจากการสร้างรายการผิด โดยที่ยังไม่ได้ลบรายการในใบงวดก่อน

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.11 (ม.ค.61)

 1. เพิ่มระดับชั้นของข้อมูลอีกหนึ่งระดับเป็น กิจกรรมย่อย ซึ่งกิจกรรมใดที่ยังไม่มีรายละเอียดการรับ/จ่ายงบประมาณ

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.13 (มี.ค.61)

 1. ปรับปรุงแบบพิมพ์ยอดคงเหลืองบประมาณตามประเภทของงบประมาณ โดยเพิ่มรายละเอียดของงบประมาณเพื่อให้ดูง่ายและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 2. กำหนดให้พิมพ์วันที่ที่รายงานข้อมูลที่ส่วนหัวของรายงานข้อมูล
  • รุ่น 2.13.1 เพิ่มเติมการพิมพ์รายงานยอดคงเหลือให้สามารถระบุวันที่ของยอดคงเหลือได้ ณ วันที่ใดตามต้องการ ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณยอดคงเหลือจากต้นงวดถึงวันที่ที่กำหนด

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 2.14 (เม.ย.61)

 1. เพิ่มเติมตัวเลือกการสรุปยอดเงินงบประมาณไปบันทึกใน MS Excel
 2. แก้ปัญหาการบันทึกจ่ายหลายครั้งหรือครั้งเดียวกันมียอดจ่ายเกินที่ได้รับจัดสรรในใบงวดนั้น ซึ่งทำให้ยอดคงเหลือในใบงวดนั้นมียอดติดลบ การแก้ปัญหานี้ให้สั่งโปรแกรมปรับปรุงยอดคงเหลือใหม่เพื่อให้โปรแกรมเกลี่ยยอดที่จ่ายเกินในใบงวดที่ติดลบไปให้ใบงวดอื่นในแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และ/หรือกิจกรรมย่อยนั้น
 3. เพิ่มเติมรุ่น 2.14.1
  • เพิ่มส่งออกทะเบียนรับ - จ่ายเงินงบประมาณ ทาง MS Excel

โปรแกรมคุมงบประมาณ รุ่น 3.00 (พ.ย.64)

 • ปรับปรุงระบบการทำงานของโปรแกรมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้โครงสร้างฐานข้อมูลและตัวโปรแกรมมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
 • คลิ๊ปแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

  Ready 18,326 Time(s) 
  อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
  Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com