.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ :: ทุกโปรแกรมสามารถอัพเดรทได้ฟรี ::.
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

298068 (by http://msglive.org)298068 (by http://msglive.org)298068 (by http://msglive.org)298068 (by http://msglive.org)298068 (by http://msglive.org)298068 (by http://msglive.org)

สมาชิก 468 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จ
     


โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ (พ.ค.61)

     

ตัวอย่างการกำหนดค่าข้อมูลในการตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์

Click ขยายรูป ตัวอย่างการกำหนดค่าของการตั้งค่าตำแหน่งพิมพ์ (713 ครั้ง)
ตัวอย่างการกำหนดค่าของการตั้งค่าตำแหน่งพิมพ์
     

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 2.11

  • ปรับชุดคำสั่งและกระบวนการทำงานของโปรแกรมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้การทำงานของโปรแกรมมีความไหลลื่น รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • สำหรับรายละเอียดบางอย่างอาจไม่ตรงกับคู่มือแต่มีวิธีการต่าง ๆ ตามคู่มือ
    1. แก้ไขการพิมพ์รูปภาพในใบเสร็จรับเงินเนื่องจากมีการกำหนดการอ่านการตั้งค่าผิดเลยทำให้พิมพ์รูปภาพไม่ออก แก้ไขแล้วครับ

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 2.12

  • เพิ่มเติมการออกใบเสร็จรับเงินกรณีการรับชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การรับชำระค่าบำรุงการศึกษา
  • แก้ไขการอ่านการตั้งค่าขนาดของกระดาษที่ใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 2.13

  • เพิ่มเติมการเพิ่มเส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อใช้ออกแบบในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในกรณีออกแบบเองที่ไม่ใช่แบบพิมพ์ลงบนฟอร์มใบเสร็จ

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 3.00

  • ปรับปรุงระบบใหม่ทั้งหมด ตามคู่มื่อ RPV3Manual.pdf
  • รองรับการทำงานในรูปแบบ Client/Server กับฐานข้อมูล MySQL V.5.xx


Ready 5,052 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com