.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ :: ทุกโปรแกรมสามารถอัพเดรทได้ฟรี ::.
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

293322 (by http://msglive.org)293322 (by http://msglive.org)293322 (by http://msglive.org)293322 (by http://msglive.org)293322 (by http://msglive.org)293322 (by http://msglive.org)

สมาชิก 456 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จ
     


โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ (ก.พ.58)

 • เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บข้อมูลใหม่ และโปรแกรมที่ใช้สร้าง
 • สำหรับคู่มือโปรแกรม กำลังดำเนินการ

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 1.02 (มี.ค.58)

 • เพิ่มเติมการอ่านข้อมูลจากระบบ Pay In (ไฟล์ MS Excel) กรณีที่โรงเรียนใช้ระบบการชำระเงินกับธนาคาร
 • แก้ปัญหากรณีที่โรงเรียนไม่บันทึกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน โดยนำเลขประจำตัวนักเรียนมาใช้ในเลขประจำตัวประชาชน

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 1.03

 • เพิ่มเติมในตัวโปรแกรมบรรจุเซิร์ฟเวอร์สำหรับการบันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงินเพื่อรองรับการเชื่อมโยงจากเครื่องอื่น ทำให้สามารถแบ่งงานกันออกใบเสร็จรับเงินได้หลายเครื่องพร้อมกัน โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติม
 • เพิ่มเติมการส่งข้อมูลใบเสร็จรับเงินประจำวันไปเป็นไฟล์เพื่อนำไปรวบรวมไว้ในเครื่องหลัก กรณีไม่พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแบบวงแลน

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 1.07

 • เพิ่มเติมให้สามารถสร้างรูปแบบหรือตำแหน่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้หลายรูปแบบ เวลาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสามารถเลือกรูปแบบการตั้งค่าตำแหน่งพิมพ์ได้หลากหลายรายการตามต้องการ
     

ตัวอย่างการกำหนดค่าข้อมูลในการตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์

Click ขยายรูป ตัวอย่างการกำหนดค่าของการตั้งค่าตำแหน่งพิมพ์ (630 ครั้ง)
ตัวอย่างการกำหนดค่าของการตั้งค่าตำแหน่งพิมพ์
     

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 2.11

 • ปรับชุดคำสั่งและกระบวนการทำงานของโปรแกรมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้การทำงานของโปรแกรมมีความไหลลื่น รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • สำหรับรายละเอียดบางอย่างอาจไม่ตรงกับคู่มือแต่มีวิธีการต่าง ๆ ตามคู่มือ
  1. แก้ไขการพิมพ์รูปภาพในใบเสร็จรับเงินเนื่องจากมีการกำหนดการอ่านการตั้งค่าผิดเลยทำให้พิมพ์รูปภาพไม่ออก แก้ไขแล้วครับ

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 2.12

 • เพิ่มเติมการออกใบเสร็จรับเงินกรณีการรับชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การรับชำระค่าบำรุงการศึกษา
 • แก้ไขการอ่านการตั้งค่าขนาดของกระดาษที่ใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 2.13

 • เพิ่มเติมการเพิ่มเส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อใช้ออกแบบในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในกรณีออกแบบเองที่ไม่ใช่แบบพิมพ์ลงบนฟอร์มใบเสร็จ
Ready 4,804 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com