.:: การติดต่อขอลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดโปรแกรม ติดต่อที่ jakraval@hotmail.com หรือ 081-8659686 เท่านั้น ::.
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

313596 (by http://msglive.org)313596 (by http://msglive.org)313596 (by http://msglive.org)313596 (by http://msglive.org)313596 (by http://msglive.org)313596 (by http://msglive.org)

สมาชิก 534 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จ
     


โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ (พ.ค.61)

     

ตัวอย่างการกำหนดค่าข้อมูลในการตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์

Click ขยายรูป ตัวอย่างการกำหนดค่าของการตั้งค่าตำแหน่งพิมพ์ (901 ครั้ง)
ตัวอย่างการกำหนดค่าของการตั้งค่าตำแหน่งพิมพ์
     

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 3.00 (พ.ค.61)

  • ปรับปรุงระบบใหม่ทั้งหมด ตามคู่มื่อ RPV3Manual.pdf
  • รองรับการทำงานในรูปแบบ Client/Server กับฐานข้อมูล MySQL V.5.xx
  • รองรับการพิมพ์กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบใบเสร็จของ สพฐ. (7x8.5 นิ้ว) และรูปแบบอื่น โดยกำหนดตำแหน่งในไฟล์สคริ๊ปคำสั่ง (ตัวอย่างในคู่มือ)
  • ตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินได้ (เหมาะสำหรับกระดาษแบบ A4)
  • นำข้อมูลจากระบบเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้

ปรับปรุง รุ่น 3.01 (มิ.ย.61)

  • ย้ายปุ่มตรวจสอบการค้างชำระจากหน้าต่างทะเบียนชำระค่าเทอม ออกมาไว้ที่หน้าต่างหลักเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน และเพิ่มเติมการกำหนดห้องที่ใช้ตรวจสอบพร้อมกันได้หลายห้องกรณีใช้รายการเดียวกันและจำนวนเงินเท่ากัน เช่น กำหนดเป็นห้อง 1,2,3,5,11 เป็นต้น (ตามคู่มือหน้า 24)

Ready 5,790 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com