*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

506757 (by http://msglive.org)506757 (by http://msglive.org)506757 (by http://msglive.org)506757 (by http://msglive.org)506757 (by http://msglive.org)506757 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> ดาวโหลดโปรแกรม --> โปรแกรมการเงิน ร.ร.
     
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณหน่วยงานย่อย

(สำหรับโรงเรียนเรียน หรือหน่วยงานย่อยที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่ายตรง)

     


 • ปรับปรุงเป็นรุ่น 2.13 (11 พ.ค.59) ในรุ่นนี้ได้เพิ่มเติมเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวโปรแกรม (ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม) เพื่อให้ผู้อยู่ในวงเครือข่ายเดียวกันสามารถดูยอดคงเหลืองบประมาณและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นได้แต่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยเปิดดูรายละเอียดได้จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ทั่วไป เช่น IE, Firefox, Chrome เป็นต้น โดยใช้ URL เป็นหมายเลข IP ของเครื่องที่ให้บริการ (ตามรูปด้านล่าง) ทั้งนี้ เครื่องที่ทำรายการต้องถูกเปิดอยู่และเรียกใช้โปรแกรมอยู่ โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงานหรือไม่ก็ได้ตามต้องการ
 • ปรับปรุงเป็นรุ่น 2.14 (มิ.ย.59)
  1. ปรับหน้าตาของโปรแกรมใหม่
  2. ปรับแบบพิมพ์ทะเบียนเงินนอกงบประมาณใหม่ให้สามารถสรุปยอดทั้งประจำเดือนและรวมแต่ต้นปี
 • ปรับปรุงเป็นรุ่น 2.15 (ก.ค.59)
  1. ปรับปรุงการทำรายการเปิดบัญชี โดยเพิ่มแท๊ปบันทึกเงินประกันสัญญายกมา เงินฝากต้นสังกัดยกมา เงินรายได้แผ่นดินค้างส่ง และลูกหนี้เงินยืมค้างชำระ
  2. สำหรับรุ่น 2.15.1 แก้ไขคำสั่งภายในโปรแกรม เนื่องจากใช้คำสั่งในการเปิดแฟ้มข้อมูลธนาคารผิดพลาด (หลุดการทดสอบไปได้งัย 55555)
 • ปรับปรุงเป็นรุ่น 2.16 (ต.ค.59)
  1. ปรับปรุงการทำรายการเปิดบัญชีใหม่ โดยให้โปรแกรมป้องกันการทำข้อมูลในรายการเปิดบัญชีเกิดความซ้ำซ้อนอันเนื่องมาจากความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้
  2. ปรับรุ่น 2.16.1 แก้ไขการตรวจสอบรหัสเปิดโปรแกรม
 • ปรับปรุงเป็นรุ่น 3.26 (ต.ค.66)
  1. เพิ่มเติมการทำรายการยืมเงินระหว่างกิจกรรม
  2. เพิ่มหน้าต่างทะเบียนแสดงรายการยืมเงินระหว่างกิจกรรม

 • ปรับปรุงเป็นรุ่น 3.27 (พ.ย.66)
  1. เพิ่มเติมรายงานการจ่ายเงินนอกงบประมาณตามหมวดรายจ่ายต่าง ๆ

 • ปรับปรุงเป็นรุ่น 3.29 (เม.ย.67)
  1. ปรับปรุงการสร้างแบบพิมพ์รายงานเงินรายได้แผ่นดินกรณีมีประเภทเงินมากกวา 3 รายการ

     


โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณหน่วยงานย่อย รุ่น 3.29 (เม.ย.67)

สำหรับหน่วยงานย่อยที่อยู่นอกสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Ready 25,303 Time(s) 
ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com