.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ   แบนเนอร์ด้านบนยังว่าง สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โปรดติดต่อราคาถูก ::.
 
.:: Member ::.

.:: โปรแกรมเงินเดือน ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

214054 (by http://msglive.org)214054 (by http://msglive.org)214054 (by http://msglive.org)214054 (by http://msglive.org)214054 (by http://msglive.org)214054 (by http://msglive.org)

สมาชิก 312 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมเงินเดือน
     

โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 32/64Bit V.1.00 (ม.ค.58) ตัวใหม่

(กรณีท่านใดนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมไม่ได้ ให้สำรองแฟ้มข้อมูลแล้วส่งไฟล์สำรอง (นามสกุลไฟล์เป็น .sav .msg .sig) มาที่เมลล์ของผม จะนำข้อมูลเข้าระบบใหม่ให้ครับ)

 • โปรแกรมอยู่คนละที่กับระบบเดิม จำเป็นต้องลงทะเบียนโปรแกรมใหม่ และแก้ปัญหาการลงทะเบียนโปรแกรมไม่ได้กับ Win7 บางรุ่น
 • ใช้ฐานข้อมูลรุ่นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบเดิมมีปัญหากับระบบวินโดวส์ในปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลจากระบบเดิมได้จากตัวเลือกของโปรแกรม ซึ่งระบบเดิมแฟ้มข้อมูลอยู่ที่ c:\Program Files\Msg\Salary (ใช้ Salary เดียวนะครับ)
 • ปรับปรุงระบบการทำบัตรเงินเดือนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น รายการในบัตรเก่าที่อ่านเข้ามาอาจมีข้อผิดพลาดบ้างบางประการ
 • ปรับมาใช้กระดาษ A4 ทุกแบบพิมพ์รายงาน
 • รวมโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นโปรแกรมเสริมในระบบเก่าไว้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน
 • รองรับทั้งวินโดวส์ 32Bit และ 64Bit
 • การนำไปใช้ระยะแรกขอให้ใช้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันทดลองสักประมาณ 1-2 เดือนเพื่อตรวจดูความถูกต้องของระบบ
 • ระบบใหม่เพิ่มรายการวันที่โอนเงินบนเว็บ ดังนั้น โปรแกรมแสดงสลิ๊ปบนเว็บควรต้องปรับปรุงใหม่ด้วย
 • ระบบเก่าจะถอดออกจากเว็บประมาณเดือนมีนาคม 2558

ขอนำรายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนในแต่ละรุ่นไปทำในตัวเลือก การใช้โปรแกรม และทำเป็นตัวเลือกย่อยไว้ เนื่องจากชักเริ่มจะยาวแล้วครับ


โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.16 (SL32V116.exe)

 • เพิ่มเติมการเลือกขนาดของกระดาษระหว่าง A4 กับ Letter ซึ่ง A4 จะมีความยาวมากกว่า Letter 0.5 นิ้ว แต่ค่าเริ่มต้นเป็น A4
 • เพิ่มการบันทึกข้อมูลออกเป็นไฟล์แบบ CSV เพื่อนำเข้ากับโปรแกรม กบข. โดยไม่ต้องส่งออกไป MS Excel แล้วให้ MS Excel แปลงข้อมูลออกมาอีก
 • เพิ่มการเลือกพิมพ์ ลย.01 ให้พิมพ์เฉพาะคนที่เลือกหรือพิมพ์ทั้งหมดทุกคน รวมทั้งปรับแบบพิมพ์นิดหน่อย

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.17 (SL32V117.exe)

 • เพิ่มเติมการค้นหาให้สามารถเลือกเฉพาะผู้ที่ถูกสำรองภาษีไว้ได้
 • แก้ไขรหัสคำสั่งบางประการเพื่อให้มีการทำงานที่เร็วขึ้น
 • และอีก 2 - 3 อย่าง จำไม่ได้ครับ  ^o^

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.18 (SL32V1181.exe)

 • ปรับปรุงสูตรในการคำนวณหาตำแหน่งพิมพ์ใหม่ เนื่องจากความละเอียดของเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น ยี่ห้อมีความแตกต่างกัน ทำให้การคำนวณตำแหน่งใกล้เคียงตำแหน่งจริงมากที่สุด

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.19 (SL32V119.exe)

 • ปรับปรุงการตรวจสอบและการส่งเงินเข้ารายจ่ายกรณีรวมจ่ายแบบออมสิน เนื่องจากการทำงานของโปรแกรมคำนวณผิดพลาดทำให้ไม่สามารถส่งยอดหักเข้ารายจ่ายได้
 • ปรับปรุง (SL32V1192.exe) สูตรการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีมียอดซื้อหน่วยลงทุนเนื่องจากมีการนำยอดเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนมาคำนวณ 15% ที่จริงต้องนำยอดของเงินได้พึงประเมินมาคำนวณทำให้ผิดพลาดและมียอดเฉลี่ยหักภาษี ณ ที่จ่ายมากเกินไป

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.20 (SL32V120.exe)

 • ปรับปรุงการนำเข้ากรณีรวมจ่ายออมสิน ให้มีการตรวจสอบกรณีเลขบัญชีของธนาคารซ้ำกัน ซึ่งหากมีรายการซ้ำจะไม่นำเข้าแต่จะแจ้งให้ทราบ
 • ปรับปรุงการคำนวณกรณีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง เนื่องจากอาจมีปัญหาในกรณีที่ตำแหน่งที่ 4 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ทำให้ตำแหน่งที่ 3 ถูกปัดขึ้นซึ่งมีผลทำให้ตำแหน่งที่ 2 มีการปัดขึ้นด้วย ตัวอย่าง 0.064511 เป็นต้น

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.21 (SL32V121.exe และ SL32V1211.exe)

 • ปรับปรุงเรื่องการพิมพ์ เนื่องจากมีบางรายการมีการพิมพ์ข้อมูลสลับช่อง (สงสัยเบลอตอนสร้างแบบพิมพ์ ^o^)

 

Ready 13,203 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com