.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ :: ทุกโปรแกรมสามารถอัพเดรทได้ฟรี ::.
 
.:: Member ::.

.:: โปรแกรมเงินเดือน ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

256097 (by http://msglive.org)256097 (by http://msglive.org)256097 (by http://msglive.org)256097 (by http://msglive.org)256097 (by http://msglive.org)256097 (by http://msglive.org)

สมาชิก 355 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมเงินเดือน
     

โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 32/64Bit V.1.00 (ม.ค.58)

(กรณีท่านใดนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมไม่ได้ ให้สำรองแฟ้มข้อมูลแล้วส่งไฟล์สำรอง (นามสกุลไฟล์เป็น .sav .msg .sig รวมประมาณ 12 ไฟล์) มาที่เมลล์ของผม jakraval@hotmail.com จะนำข้อมูลเข้าระบบใหม่เหลือไฟล์เดียวให้ครับ)

 • โปรแกรมอยู่คนละที่กับระบบเดิม จำเป็นต้องลงทะเบียนโปรแกรมใหม่ และแก้ปัญหาการลงทะเบียนโปรแกรมไม่ได้กับ Win7 บางรุ่น
 • ใช้ฐานข้อมูลรุ่นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบเดิมมีปัญหากับระบบวินโดวส์ในปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลจากระบบเดิมได้จากตัวเลือกของโปรแกรม ซึ่งระบบเดิมแฟ้มข้อมูลอยู่ที่ c:\Program Files\Msg\Salary (ใช้ Salary เดียวนะครับ)
 • ปรับปรุงระบบการทำบัตรเงินเดือนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น รายการในบัตรเก่าที่อ่านเข้ามาอาจมีข้อผิดพลาดบ้างบางประการ
 • ปรับมาใช้กระดาษ A4 ทุกแบบพิมพ์รายงาน และสามารถสร้างรายงานแบบ PDF ไฟล์ได้
 • รวมโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นโปรแกรมเสริมในระบบเก่าไว้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น โปรแกรมนำเข้าข้อมูลและโปรแกรมรวมจ่ายแบบออมสิน จะอยู่ในแท๊ปรายจ่าย และปุ่มนำเข้าข้อมูล, โปรแกรมแปลงสลิ๊ปขึ้นเว็บจะถูกนำมารวมอยู่ในหน้าต่างพิมพ์ หมวดส่งข้อมูล จะมีตัวเลือกให้สร้างไฟล์สลิ๊ปบนเว็บได้
 • รองรับทั้งวินโดวส์ 32Bit และ 64Bit (มีคนนำไปทดสอบใช้กับ Win 10/64Bit แล้วใช้ได้ไม่เป็นปัญหา ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครับ)
 • การนำไปใช้ระยะแรกขอให้ใช้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันทดลองสักประมาณ 1-2 เดือนเพื่อตรวจดูความถูกต้องของระบบ และปรับเปลี่ยนความเคยชินระหว่างระบบเก่ากับใหม่ แต่ระบบใหม่ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับระบบเก่ามากที่สุด ยกเว้นบางกรณีที่จำเป็นต้องแตกต่างกัน
 • ระบบใหม่เพิ่มรายการวันที่โอนเงินบนเว็บ ดังนั้น โปรแกรมแสดงสลิ๊ปบนเว็บควรต้องปรับปรุงใหม่ด้วย
 • ระบบเก่าจะถอดออกจากเว็บประมาณเดือนมีนาคม 2558

ขอนำรายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนในแต่ละรุ่นไปทำในตัวเลือก การใช้โปรแกรม และทำเป็นตัวเลือกย่อยไว้ เนื่องจากชักเริ่มจะยาวแล้วครับ


โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.30 (sl32v130.exe) 2 ก.ค.59

 • ถอดฟังก์ชั่นสำหรับส่งข้อมูลตามแบบสำรวจของ สพฐ.ออก แต่ถ้ามีมาใหม่จะใส่ให้ใหม่ ...
 • เพิ่มเติมการเก็บข้อมูลสหกรณ์เพื่อใช้กรณีส่งกรมบัญชีกลางแบบ COOP.dat ทั้ง 2 รูปแบบ หรือส่งออกเป็นเอ็กเซลเพื่อนำไปแปลงข้อมูลเอง
 • เพิ่มหน้าต่างส่งข้อมูลออกจากโปรแกรมไปรวมกับข้อมูลใน Excel กรณีที่มีข้อมูลใน Excel อยู่แล้วโดยใช้เลขประชาชนในการเชื่อมโยงข้อมูล

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.31 (sl32v131.exe) 25 ก.ค.59

 • ปรับปรุงหน้าต่างสำหรับรายการจ่ายตรง ดังนี้
  1. รายการในช่องรายจ่ายมีการสร้างไว้หลายช่อง เช่น ธนาคารออมสิน ซึ่งมีหลายบัญชี แต่ในรายการของกรมบัญชีกลางอาจมีเพียงรายการเดียวทำให้การส่งข้อมูลต้องส่งเพียงรายการเดียวทำให้เกิดภาระที่ต้องรวมรายการของธนาคารออมสินให้เหลือเพียงรายการเดียวแล้วนำมาใส่ในโปรแกรม จึงได้เพิ่มรายการให้ผู้ใช้สามารถสร้างช่องรายการจ่ายเพื่อใช้สำหรับการรวมช่องรายจ่ายหลาย ๆ ช่องเข้าไว้ด้วยกัน โดยเริ่มจากช่องที่ 35 เป็นต้นไป ดังรูป p01
  2. ในหน้าต่างเลือกรายการจ่ายให้สามารถนำช่องรายจ่ายที่สร้างไว้เพื่อการรวมช่องรายจ่ายจากข้อก่อนนี้มาเพิ่มให้เลือกได้เพื่อส่งออกเป็น LOAN.txt ดังรูป p02
  3. เพิ่มหน้าต่างส่งรายการหนี้เพื่อส่งออกเป็น DEBT.txt ได้ ดังรูป p03
 • ขยายช่องรับเลขบัญชีธนาคารให้มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษรเพื่อรองรับเลขบัญชีของธนาคารที่เกิน 10 ตัวอักษร

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.32 (sl32v132.exe) 31 ส.ค.59 (แก้ไข 24 ก.ย.59)

 • เพิ่มเติมรูปแบบการสร้างข้อมูลกรณีส่งออกเป็น LOAN.txt, MS Excel และการพิมพ์แบบ สลจ.6 ให้สามารถเลือกเรียงข้อมูลตามชื่อ - นามสกุล หรือตามเลขประจำตัวประชาชนได้
 • ปรับปรุงแบบพิมพ์ของ สลจ.6 โดยเพิ่มรายการหักแต่ละช่องลงไป และวางแนวแบบแนวนอน
 • เพิ่มแบบพิมพ์สำหรับส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส. 1-10 สำหรับลูกจ้างหรือพนักงานราชการ (เนื่องจาก 1.32 เดิมมีการแปลงรหัสชื่อชีทของเอ็กเซลผิดพลาดจึงแก้ไขใหม่ เลยยังไม่มี 1.33)

คลิ๊กขยายรูป p01-เพิ่มช่องรายจ่ายเพื่อรวมหลายช่องไว้ด้วยกัน (108 ครั้ง)
p01-เพิ่มช่องรายจ่ายเพื่อรวมหลายช่องไว้ด้วยกัน
คลิ๊กขยายรูป p02-เลือกช่องรายจ่ายที่สร้างไว้เพื่อรวมหลายช่อง (90 ครั้ง)
p02-เลือกช่องรายจ่ายที่สร้างไว้เพื่อรวมหลายช่อง
คลิ๊กขยายรูป p03-หน้าต่างกำหนดรายการส่งหักเจ้าหนี้ DEBT (106 ครั้ง)
p03-หน้าต่างกำหนดรายการส่งหักเจ้าหนี้ DEBT
 
     
เพิ่มเติม สำหรับกรณีที่บางสำนักงานเขตต้องการส่งข้อมูล 29 ช่องเพื่อส่งให้ สพฐ. ขอให้ดาวโหลด SL32V129.exe ไปติดตั้งทับโปรแกรมรุ่น SL32V131.exe แล้วส่งข้อมูลตามที่ สพฐ.ต้องการได้เลย โดยเพิ่มปุ่ม ส่ง สพฐ.29 ช่องในหน้าต่างพิมพ์บริเวณส่งข้อมูล จากนั้นเมื่อดำเนินการเสร็จ สามารถดาวโหลด SL32V131.exe มาติดตั้งทับใหม่ก็ได้ หรือใช้ SL32V129.exe ต่อไปเลยก็ได้ เนื่องจากใน SL32V129.exe นำเอาหน้าต่างส่งข้อมูล 29 ช่องของ สพฐ.มาเสียบเข้ากับ SL32V131.exe เท่านั้น ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติตาม SL32V131.exe + 29 ช่อง สพฐ. แต่จะไม่มีคุณสมบัติของ SL32V132.exe เนื่องจากมีการปรับปรุงในภายหลังจึงต้องติดตั้ง SL32V132.exe ภายหลังส่งข้อมูล สพฐ.ออกมาแล้ว
Ready 17,900 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com