.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ   แบนเนอร์ด้านบนยังว่าง สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โปรดติดต่อราคาถูก ::.
 
.:: Member ::.

.:: โปรแกรมเงินเดือน ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

200144 (by http://msglive.org)200144 (by http://msglive.org)200144 (by http://msglive.org)200144 (by http://msglive.org)200144 (by http://msglive.org)200144 (by http://msglive.org)

สมาชิก 291 คน
สมัครใหม่ 1 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมเงินเดือน
     

โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 32/64Bit V.1.00 (ม.ค.58) ตัวใหม่

(กรณีท่านใดนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมไม่ได้ ให้สำรองแฟ้มข้อมูลแล้วส่งไฟล์สำรอง (นามสกุลไฟล์เป็น .sav .msg .sig) มาที่เมลล์ของผม จะนำข้อมูลเข้าระบบใหม่ให้ครับ)

 • โปรแกรมอยู่คนละที่กับระบบเดิม จำเป็นต้องลงทะเบียนโปรแกรมใหม่ และแก้ปัญหาการลงทะเบียนโปรแกรมไม่ได้กับ Win7 บางรุ่น
 • ใช้ฐานข้อมูลรุ่นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบเดิมมีปัญหากับระบบวินโดวส์ในปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลจากระบบเดิมได้จากตัวเลือกของโปรแกรม ซึ่งระบบเดิมแฟ้มข้อมูลอยู่ที่ c:\Program Files\Msg\Salary (ใช้ Salary เดียวนะครับ)
 • ปรับปรุงระบบการทำบัตรเงินเดือนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น รายการในบัตรเก่าที่อ่านเข้ามาอาจมีข้อผิดพลาดบ้างบางประการ
 • ปรับมาใช้กระดาษ A4 ทุกแบบพิมพ์รายงาน
 • รวมโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นโปรแกรมเสริมในระบบเก่าไว้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน
 • รองรับทั้งวินโดวส์ 32Bit และ 64Bit
 • การนำไปใช้ระยะแรกขอให้ใช้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันทดลองสักประมาณ 1-2 เดือนเพื่อตรวจดูความถูกต้องของระบบ
 • ระบบใหม่เพิ่มรายการวันที่โอนเงินบนเว็บ ดังนั้น โปรแกรมแสดงสลิ๊ปบนเว็บควรต้องปรับปรุงใหม่ด้วย
 • ระบบเก่าจะถอดออกจากเว็บประมาณเดือนมีนาคม 2558

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V101.exe

 • ปรับสูตรคำนวณเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ ให้คำนวณไม่เกิน 15000.- บาท หรือกำหนดวงเงินไม่เกินได้เองที่ตั้งค่าหน่วยงาน

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V102.exe

 • เพิ่มการรวมรายจ่ายจากออมสิน ก่อนส่งเข้ารายการจ่าย
 • ปรับปรุงการนำเข้าจากระบบเดิม
 • ปรับปรุงการแปลงรหัสตัวอักษรสำหรับสร้างไฟล์สลิ๊ปบนเว็บและหนังสือรับรองภาษี

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V103.exe

 • ปรับปรุงการแปลงรหัสตัวอักษรสำหรับการนำข้อมูลจากระบบเก่าเข้าโปรแกรม

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V104.exe

 • ปรับแบบพิมพ์ยอดสรุปรายรับ - รายจ่าย กรณียอดรวมทั้งหมดกับภาษีไม่แสดง
 • ปรับรหัสการส่งเงินเดือนไปธนาคารจากการเลือกแบบ Salary 130 เป็นเดบิต ให้เป็นเครดิต
 • เพิ่มพิมพ์สรุป (ใบ Transfer) ของการส่งเงินเดือนไปธนาคาร

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V105.exe

 • ปรับการตรวจสอบการนำเข้ารวมจ่ายก่อนส่งเข้ารายจ่าย กรณีมีการส่งหักหลายรายการให้ตรวจสอบแต่ละรายการสามารถหักได้เท่าใด
 • แก้ไขการนำเข้ารายจ่ายโดยตรงเมื่อนำเข้าเสร็จแล้ว ให้ยังไม่ปิดไฟล์ MS Excel  เพื่อให้สามารถนำเข้าจาก Sheet อื่นได้อีก
 • แก้ไขขนาดของฟ้อนต์และปรับขนาดช่องในการพิมพ์ด้านหน้าบัตรเงินเดือนให้พิมพ์ได้ในช่องเดียวกันไม่ล้นช่อง
 • เพิ่มเติมการแก้ไขหลังบัตรเงินเดือนให้สามารถแก้ไขหมายเหตุได้และเวลาพิมพ์ให้ปัดบรรทัดกรณีล้นช่อง
 • เพิ่มการสำรองและเรียกข้อมูลเพื่อการทำภาษีสิ้นปี (มีคำอธิบายในคู่มือ) เพื่อให้สะดวกไม่ต้องหลอกวันที่ของเครื่อง กรณีทำภาษีเสร็จไม่ทันเดือนธันวาคม และไม่กระทบต่อข้อมูลปัจจุบัน
 • แก้ไขหลังบัตรเงินเดือนจาก ตำแหน่ง เป็น เลขที่ตำแหน่ง และปรับตำแหน่งการพิมพ์ของ เลขที่ตำแหน่ง และ ปี งปม.
 • กำหนดตัวเลือกข้อความการพิมพ์ในหนังสือรับรองภาษี ให้เลือกได้เป็น ปีภาษี (2557 อย่างเดียว) หรือ เดือนแรกและเดือนสุดท้าย (ม.ค.-ธ.ค.2557) สำหรับกรณีที่จ่ายเงินได้ทั้งปี
 • ปรับแบบพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน และหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110)

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V106.exe

 • ส่วนการรวมจ่ายออมสิน แก้ไขกรณีรวมจ่ายแบบออมสิน ให้นำผู้ที่ค้นหาเลขประชาชนไม่พบในโปรแกรมเงินเดือนเข้ามาด้วย และให้ส่งออกไป Excel ด้วยเพื่อธนาคารจะได้ตรวจเช็คได้ง่าย เนื่องจากของเดิมโปรแกรมไม่นำเข้าทำให้การส่งออกไม่มีข้อมูลออกไป
 • แก้ไขรายงานสรุปแบบรวมแผ่นเดียวกรณีการพิมพ์แบบทั้งหน่วย (อำเภอ) ให้แสดงชื่อหน่วยย่อย (โรงเรียน) ด้วย

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V107.exe

 • เพิ่มตัวเลือกการพิมพ์หนังสือส่งรายการโอนไปธนาคาร และหน้าต่างคำนวณการส่งข้อมูลไปธนาคารให้สามารถเลือกสาขาธนาคารที่ต้องการได้

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V108.exe - SL32V110.exe

 • รุ่นนี้ขอให้รายละเอียดรวม ๆ ละกัน มีการปรับการทำงานโปรแกรมบางอย่างที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เนื่องจากโฟลเดอร์ที่สร้างไว้เป็นภาษาไทย โปรแกรมจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เนื่องจากรหัสตัวอักษรเป็นแบบ UTF8 จึงต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบ Ansi
 • เพิ่มรายการพิมพ์สรุปจำแนกตามแผน ในกรณีที่ต้องการยอดสรุปเพื่อเบิกหรือวางฎีกาแยกตามแผนงาน
 • แก้ไขกรณีพิมพ์แล้วได้แบบพิมพ์ขนาดเล็กหรือใหญ่เกินกว่าขนาดกระดาษ เช่น สั่งพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ตั้งเป็นดีฟอลท์

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V111.exe

 • ในรุ่นนี้ ความจริงจะยังไม่ปล่อยในช่วงนี้ แต่จำเป็นต้องออกก่อนกำหนด เนื่องจากมีการส่งข้อมูลออกไป MS Excel ในกรณีมากกว่า 3 ชีทผิดพลาด โดยข้อมูลจะไปรวมกันในชีทที่ 3 ทั้งที่มีการสร้างชีทใหม่แล้ว
 • ปรับปรุงโปรแกรมรอการทำรายการตกเบิกกรณีเปลี่ยนบัญชีใหม่ ทั้งการเทียบอัตราใหม่ - เก่า, การสร้างรายการในบัตรเงินเดือน, การทำรายการตกเบิก แบบรวมทั้งหมด สำหรับขั้นตอนวิธีการขอรอดูการปรับเปลี่ยนจริงก่อน ซึ่งเวลานั้นอาจต้องปรับโปรแกรมเพิ่มเติม (สรุปทำรอไว้ให้แล้ว ครับ!)

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V112.exe

 • ปรับปรุงการส่งข้อมูลจากตกเบิกเข้ารายการจ่าย

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V113.exe

 • เพิ่มเติมการพิมพ์รายงานแบบกำหนดเองโดยเพิ่มช่องเลือกเลขสัญญาของรายจ่าย ทั้งนี้ต้องกำหนดเลขสัญญาก่อนแล้วตามด้วยช่องรายจ่าย
 • เพิ่มเติมการอ่านข้อมูลเลขสัญญาและจำนวนเงินเข้าระบบจาก MS Excel
Ready 11,573 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com