.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ   แบนเนอร์ด้านบนยังว่าง สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โปรดติดต่อราคาถูก ::.
 
.:: Member ::.

.:: โปรแกรมเงินเดือน ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

187375 (by http://msglive.org)187375 (by http://msglive.org)187375 (by http://msglive.org)187375 (by http://msglive.org)187375 (by http://msglive.org)187375 (by http://msglive.org)

สมาชิก 266 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมเงินเดือน
     
 • คุณลักษณะโปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ
     
 • โปรแกรมระบบเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 7.53.6 (ก.ย.57)

(จะยกเลิกการดาวน์โหลดสำหรับโปรแกรมรุ่นนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยใช้โปรแกรมใหม่ด้านล่าง)

     


โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 32/64Bit V.1.00 (ม.ค.58) ตัวใหม่

(กรณีท่านใดนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมไม่ได้ ให้สำรองแฟ้มข้อมูลแล้วส่งไฟล์สำรอง (นามสกุลไฟล์เป็น .sav .msg .sig) มาที่เมลล์ของผม จะนำข้อมูลเข้าระบบใหม่ให้ครับ)

 • โปรแกรมอยู่คนละที่กับระบบเดิม จำเป็นต้องลงทะเบียนโปรแกรมใหม่ และแก้ปัญหาการลงทะเบียนโปรแกรมไม่ได้กับ Win7 บางรุ่น
 • ใช้ฐานข้อมูลรุ่นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบเดิมมีปัญหากับระบบวินโดวส์ในปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลจากระบบเดิมได้จากตัวเลือกของโปรแกรม ซึ่งระบบเดิมแฟ้มข้อมูลอยู่ที่ c:\Program Files\Msg\Salary (ใช้ Salary เดียวนะครับ)
 • ปรับปรุงระบบการทำบัตรเงินเดือนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น รายการในบัตรเก่าที่อ่านเข้ามาอาจมีข้อผิดพลาดบ้างบางประการ
 • ปรับมาใช้กระดาษ A4 ทุกแบบพิมพ์รายงาน
 • รวมโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นโปรแกรมเสริมในระบบเก่าไว้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน
 • รองรับทั้งวินโดวส์ 32Bit และ 64Bit
 • การนำไปใช้ระยะแรกขอให้ใช้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันทดลองสักประมาณ 1-2 เดือนเพื่อตรวจดูความถูกต้องของระบบ
 • ระบบใหม่เพิ่มรายการวันที่โอนเงินบนเว็บ ดังนั้น โปรแกรมแสดงสลิ๊ปบนเว็บควรต้องปรับปรุงใหม่ด้วย
 • ระบบเก่าจะถอดออกจากเว็บประมาณเดือนมีนาคม 2558


เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V101.exe

 • ปรับสูตรคำนวณเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ ให้คำนวณไม่เกิน 15000.- บาท หรือกำหนดวงเงินไม่เกินได้เองที่ตั้งค่าหน่วยงาน

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V102.exe

 • เพิ่มการรวมรายจ่ายจากออมสิน ก่อนส่งเข้ารายการจ่าย
 • ปรับปรุงการนำเข้าจากระบบเดิม
 • ปรับปรุงการแปลงรหัสตัวอักษรสำหรับสร้างไฟล์สลิ๊ปบนเว็บและหนังสือรับรองภาษี

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V103.exe
 • ปรับปรุงการแปลงรหัสตัวอักษรสำหรับการนำข้อมูลจากระบบเก่าเข้าโปรแกรม

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V104.exe

 • ปรับแบบพิมพ์ยอดสรุปรายรับ - รายจ่าย กรณียอดรวมทั้งหมดกับภาษีไม่แสดง
 • ปรับรหัสการส่งเงินเดือนไปธนาคารจากการเลือกแบบ Salary 130 เป็นเดบิต ให้เป็นเครดิต
 • เพิ่มพิมพ์สรุป (ใบ Transfer) ของการส่งเงินเดือนไปธนาคาร

เพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ SL32V105.exe

 • ปรับการตรวจสอบการนำเข้ารวมจ่ายก่อนส่งเข้ารายจ่าย กรณีมีการส่งหักหลายรายการให้ตรวจสอบแต่ละรายการสามารถหักได้เท่าใด
 • แก้ไขการนำเข้ารายจ่ายโดยตรงเมื่อนำเข้าเสร็จแล้ว ให้ยังไม่ปิดไฟล์ MS Excel
 • แก้ไขขนาดของฟ้อนต์และปรับขนาดช่องในการพิมพ์ด้านหน้าบัตรเงินเดือนให้พิมพ์ได้ในช่องเดียวกันไม่ล้นช่อง
 • เพิ่มเติมการแก้ไขหลังบัตรเงินเดือนให้สามารถแก้ไขหมายเหตุได้และเวลาพิมพ์ให้ปัดบรรทัดกรณีล้นช่อง
 • เพิ่มการสำรองและเรียกข้อมูลเพื่อการทำภาษีสิ้นปี (มีคำอธิบายในคู่มือ) เพื่อให้สะดวกไม่ต้องหลอกวันที่ของเครื่องกรณีทำภาษีเสร็จไม่ทันเดือนธันวาคม และไม่กระทบต่อข้อมูลปัจจุบัน
Ready 10,126 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com