.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ   แบนเนอร์ด้านบนยังว่าง สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โปรดติดต่อราคาถูก ::.
 
.:: Member ::.

.:: โปรแกรมเงินเดือน ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

223352 (by http://msglive.org)223352 (by http://msglive.org)223352 (by http://msglive.org)223352 (by http://msglive.org)223352 (by http://msglive.org)223352 (by http://msglive.org)

สมาชิก 324 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมเงินเดือน
     

โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 32/64Bit V.1.00 (ม.ค.58)

(กรณีท่านใดนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมไม่ได้ ให้สำรองแฟ้มข้อมูลแล้วส่งไฟล์สำรอง (นามสกุลไฟล์เป็น .sav .msg .sig รวมประมาณ 12 ไฟล์) มาที่เมลล์ของผมอยู่ด้านล่างของเว็บ จะนำข้อมูลเข้าระบบใหม่เหลือไฟล์เดียวให้ครับ)

 • โปรแกรมอยู่คนละที่กับระบบเดิม จำเป็นต้องลงทะเบียนโปรแกรมใหม่ และแก้ปัญหาการลงทะเบียนโปรแกรมไม่ได้กับ Win7 บางรุ่น
 • ใช้ฐานข้อมูลรุ่นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบเดิมมีปัญหากับระบบวินโดวส์ในปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลจากระบบเดิมได้จากตัวเลือกของโปรแกรม ซึ่งระบบเดิมแฟ้มข้อมูลอยู่ที่ c:\Program Files\Msg\Salary (ใช้ Salary เดียวนะครับ)
 • ปรับปรุงระบบการทำบัตรเงินเดือนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น รายการในบัตรเก่าที่อ่านเข้ามาอาจมีข้อผิดพลาดบ้างบางประการ
 • ปรับมาใช้กระดาษ A4 ทุกแบบพิมพ์รายงาน
 • รวมโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นโปรแกรมเสริมในระบบเก่าไว้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน
 • รองรับทั้งวินโดวส์ 32Bit และ 64Bit (มีคนนำไปทดสอบใช้กับ Win 10/64Bit แล้วใช้ได้ไม่เป็นปัญหา ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครับ)
 • การนำไปใช้ระยะแรกขอให้ใช้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันทดลองสักประมาณ 1-2 เดือนเพื่อตรวจดูความถูกต้องของระบบ
 • ระบบใหม่เพิ่มรายการวันที่โอนเงินบนเว็บ ดังนั้น โปรแกรมแสดงสลิ๊ปบนเว็บควรต้องปรับปรุงใหม่ด้วย
 • ระบบเก่าจะถอดออกจากเว็บประมาณเดือนมีนาคม 2558

ขอนำรายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนในแต่ละรุ่นไปทำในตัวเลือก การใช้โปรแกรม และทำเป็นตัวเลือกย่อยไว้ เนื่องจากชักเริ่มจะยาวแล้วครับ


โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.26 (sl32v126.exe) m.m.59

 • แก้ชุดคำสั่งยกเลิกเงินในการนำเข้าข้อมูลรายจ่ายในกรณีที่ต้องการให้ยกเลิกเงินก่อนนำเข้า ถ้านำเข้ารายจ่ายหลายรายการจะสร้างชุดคำสั่งผิดและไม่สามารถยกเลิกเงินได้
 • ปรับรูปแบบการแสดงข้อความผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตารางทำให้ดูง่ายขึ้น
 • เพิ่มเติมการสำรองข้อมูลภาษีที่ได้สำรองข้อมูลไว้ให้สามารถสำรองไปใช้กับเครื่องอื่นได้
 • ในกรณีเปิดแฟ้มข้อมูลสำรองภาษีมาทำงานแก้ไขให้สามารถเพิ่มคนได้
 • แก้ไขการสร้างไฟล์ข้อมูลภาษีขึ้นเว็บเนื่องจากนำยอดเงินมาสร้างจำนวนเงินตัวอักษรผิด (sl32v1261.exe)

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.27 (sl32v127.exe) มี.ค.59

 • เพิ่มแบบพิมพ์รายงานสรุปจำนวนเงินจำแนกเป็นรายหน่วยย่อย ซึ่งสามารถเลือกรายการที่ต้องการสรุปได้ทั้งรายรับ - รายจ่าย ได้ครั้งละ 4 รายการ โดยจะแสดงยอดจำนวนคน/ใบ และจำนวนเงินให้แต่ละหน่วยย่อย

Click ขยายรูป เพิ่มรายการพิมพ์รายงานในรุ่น 1.27 (7 ครั้ง)
เพิ่มรายการพิมพ์รายงานในรุ่น 1.27
Ready 14,167 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com