.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ   แบนเนอร์ด้านบนยังว่าง สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โปรดติดต่อราคาถูก ::.
 
.:: Member ::.

.:: โปรแกรมเงินเดือน ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

236092 (by http://msglive.org)236092 (by http://msglive.org)236092 (by http://msglive.org)236092 (by http://msglive.org)236092 (by http://msglive.org)236092 (by http://msglive.org)

สมาชิก 337 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมเงินเดือน
     

โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 32/64Bit V.1.00 (ม.ค.58)

(กรณีท่านใดนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมไม่ได้ ให้สำรองแฟ้มข้อมูลแล้วส่งไฟล์สำรอง (นามสกุลไฟล์เป็น .sav .msg .sig รวมประมาณ 12 ไฟล์) มาที่เมลล์ของผม jakraval@hotmail.com จะนำข้อมูลเข้าระบบใหม่เหลือไฟล์เดียวให้ครับ)

 • โปรแกรมอยู่คนละที่กับระบบเดิม จำเป็นต้องลงทะเบียนโปรแกรมใหม่ และแก้ปัญหาการลงทะเบียนโปรแกรมไม่ได้กับ Win7 บางรุ่น
 • ใช้ฐานข้อมูลรุ่นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบเดิมมีปัญหากับระบบวินโดวส์ในปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลจากระบบเดิมได้จากตัวเลือกของโปรแกรม ซึ่งระบบเดิมแฟ้มข้อมูลอยู่ที่ c:\Program Files\Msg\Salary (ใช้ Salary เดียวนะครับ)
 • ปรับปรุงระบบการทำบัตรเงินเดือนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น รายการในบัตรเก่าที่อ่านเข้ามาอาจมีข้อผิดพลาดบ้างบางประการ
 • ปรับมาใช้กระดาษ A4 ทุกแบบพิมพ์รายงาน และสามารถสร้างรายงานแบบ PDF ไฟล์ได้
 • รวมโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นโปรแกรมเสริมในระบบเก่าไว้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น โปรแกรมนำเข้าข้อมูลและโปรแกรมรวมจ่ายแบบออมสิน จะอยู่ในแท๊ปรายจ่าย และปุ่มนำเข้าข้อมูล, โปรแกรมแปลงสลิ๊ปขึ้นเว็บจะถูกนำมารวมอยู่ในหน้าต่างพิมพ์ หมวดส่งข้อมูล จะมีตัวเลือกให้สร้างไฟล์สลิ๊ปบนเว็บได้
 • รองรับทั้งวินโดวส์ 32Bit และ 64Bit (มีคนนำไปทดสอบใช้กับ Win 10/64Bit แล้วใช้ได้ไม่เป็นปัญหา ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครับ)
 • การนำไปใช้ระยะแรกขอให้ใช้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันทดลองสักประมาณ 1-2 เดือนเพื่อตรวจดูความถูกต้องของระบบ และปรับเปลี่ยนความเคยชินระหว่างระบบเก่ากับใหม่ แต่ระบบใหม่ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับระบบเก่ามากที่สุด ยกเว้นบางกรณีที่จำเป็นต้องแตกต่างกัน
 • ระบบใหม่เพิ่มรายการวันที่โอนเงินบนเว็บ ดังนั้น โปรแกรมแสดงสลิ๊ปบนเว็บควรต้องปรับปรุงใหม่ด้วย
 • ระบบเก่าจะถอดออกจากเว็บประมาณเดือนมีนาคม 2558

ขอนำรายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนในแต่ละรุ่นไปทำในตัวเลือก การใช้โปรแกรม และทำเป็นตัวเลือกย่อยไว้ เนื่องจากชักเริ่มจะยาวแล้วครับ


โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.29 (sl32v128.exe) 23 เม.ย.59

 • เนื่องจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีนี้มีหลายสำนักงานเบิกเงินเดือนใหม่ไม่ทัน ทำให้เดือนหน้ามีงานต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นคือ เบิกเงินเดือนใหม่หลังเลื่อนขั้น และตกเบิกเดือน เม.ย.ให้กับทุกคน ส่วนหนึ่งของการทำเงินเดือนหลายสำนักงานเลือกนำไฟล์ข้อมูล MS Excel ที่เลื่อนขั้นแล้วจากฝ่ายบุคคลมาอ่านข้อมูลเข้าในโปรแกรม ดังนั้นจึงปรับปรุงโปรแกรมเสียใหม่ให้สามารถปรับเงินเดือนเป็นเงินเดือนใหม่แล้วยังสามารถทำรายการตกเบิกได้ไปพร้อมกันเลย โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. กรณีที่ท่านใช้บัตรเงินเดือนจากโปรแกรม และต้องการบันทึกรายการในเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นอัตราก่อนการเลื่อนขั้นด้วย ท่านต้องคลิกแท๊ป บัตรเงินเดือน คลิกปุ่ม เพิ่ม เลือกรายการ เพิ่มทุกคนโดยกำหนดเงื่อนไข ประเภทรายการให้ระบุเป็น 2..เลื่อนขั้นปกติ และตั้งแต่วันที่ระบุเป็น 1 เม.ย. แล้วคลิกปุ่ม บันทึก แต่ถ้ายังไม่ได้ใช้บัตรเงินเดือนหรือไม่ต้องการบันทึกในเดือน เม.ย. ก็ให้ข้ามข้อนี้ไปไม่ต้องทำรายการ
  2. ข้อนี้สำคัญ ต้องสั่งให้โปรแกรมทำการอ่านข้อมูลปัจจุบัน (เม.ย.) ไปเป็นอัตราเก่าก่อนเพื่อให้สามารถทำรายการตกเบิกได้ โดยคลิกที่ปุ่ม ปรับปรุงอัตราเก่า (มีในรุ่น 1.29 ขึ้นไปเท่านั้น รุ่นต่ำกว่านี้ต้องอัพเดรทโปรแกรม ตามรูป 1.29 a.) ถ้าไม่ดำเนินการในข้อนี้จะทำรายการตกเบิกไม่ได้ข้อมูลจะไม่ถูกต้อง
  3. ทำการอ่านข้อมูลเงินเดือนแต่ละรายเข้าระบบ โดยคลิกแท๊ป บัญชีรับ/จ่าย แท๊ปย่อย รายการจ่าย คลิกปุ่ม นำเข้าข้อมูล เลือกรายการ นำเข้าข้อมูลโดยตรง รายการเงินเดือนที่ต้องนำเข้าคือรายการ เงินเดือน/ค่าจ้าง (T5) หน้าต่างนี้ดำเนินการเหมือนการนำเข้ารายจ่ายปกติแต่เลือกเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง จากนั้นอ่านข้อมูล
  4. ปรับแก้เงินเดือนสำหรับผู้ที่เลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกัน หรืออ่านเข้าไม่ได้ หรือบุคคลที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในไฟล์ MS Excel
  5. ขณะนี้ท่านได้ข้อมูลสำหรับเดือน พ.ค. เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการกับการเบิกจ่ายเดือน พ.ค.ได้ตามปกติ เช่น พิมพ์ 4109 ทั้งแบบมีเพียงเงินเดือนใหม่ และแบบมีเงินเดือนเก่า เงินเดือนใหม่ และจำนวนเงินที่เบิกเพิ่ม นอกจากนี้ กรณีที่ต้องการให้โปรแกรมสร้างรายการในบัตรเงินเดือนด้วยก็ทำได้โดยคลิกไปที่แท๊ป บัตรเงินเดือน คลิกปุ่ม เพิ่ม คลิกตัวเลือก เพิ่มทุกคนโดยกำหนดเงื่อนไข ประเภทรายการให้เลือกเป็น 2..เลื่อนขั้นปกติ ตั้งแต่วันที่เลือกเป็น 1 พ.ค. เพราะ 1-30 เม.ย. จะบันทึกมาจากการตกเบิก อย่างอื่นก็ใส่ข้อมูลเท่าที่ทำได้ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก
  6. การปรับเงินเดือนโดยการอ่านข้อมูลมาจาก MS Excel โปรแกรมจะไม่ได้ทำการอัพเดรทข้อมูลสำรองภาษี ดังนั้น ต้องทำการปรับปรุงเงินเดือนใหม่เพื่อรอไว้สำหรับการรับรองภาษีโดยคลิกแท๊ป ภาษีรายเดือน คลิกปุ่ม ตรวจสอบยอดเงิน เนื่องจากเราใช้หน้าต่างร่วมกับการนำเข้ารายรับ - จ่ายโปรแกรมเลยไม่ได้ทำการปรับปรุงรายการภาษี ถ้าทำเช่นนั้นจะทำให้โปรแกรมทำงานช้ากว่าปกติ จึงจำเป็นต้องทำการตรวจสอบยอดเงินภายหลัง สำหรับนำเข้าเงินเดือนจาก MS Excel
  7. สร้างรายการตกเบิกสำหรับเดือน เม.ย. โดย คลิกแท๊ป รายการตกเบิก ตรวจดูว่ามีรายการข้อมูลอะไรค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็คลิกปุ่ม ลบ เลือกตัวเลือก ลบทั้งหมดทุกรายการ
  8. อ่านข้อมูล ปัจจุบัน และ อัตราเก่าเพื่อทำรายการตกเบิก โดยคลิกปุ่ม เพิ่ม เลือกตัวเลือก เพิ่มทุกคนโดยกำหนดเงื่อนไข โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างตามรูป 1.29 b. (ผู้ที่ถูกสำรองไว้รับรองภาษีและผู้มีเงินเดือนอัตราปัจจุบันกับอัตราเก่าเท่ากันจะไม่ถูกนำไปสร้างในรายการตกเบิก)
  9. กำหนดวันที่ใน ตั้งแต่วันที่ เป็น 1 เม.ย. ถึงวันที่ เป็น 30 เม.ย. และข้อมูลอื่น ๆ เท่าที่ทำได้ ส่วนในรายการ เพิ่มเฉพาะระดับ ให้ว่างไว้ เพราะเราต้องการสร้างรายการทุกคน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เราก็จะได้รายการตกเบิกให้กับทุกคน พิมพ์แบบ 4111 พร้อมวางฎีกาตกเบิก
  10. ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว OK ต้องการส่งรายการตกเบิกไปรายการรับจ่าย และ/หรือบัตรเงินเดือน โดยทำการส่งไปรายการรับจ่ายก่อนเพราะเราต้องการให้ออกพร้อมกับเงินเดือน โดยคลิกปุ่ม ส่งข้อมูล (ในแท๊ป รายการตกเบิก) เลือกรายการ ส่งข้อมูลเข้าบัญชีรับ - จ่าย โปรแกรมจะแสดงข้อกำหนดดังรูป 1.29 c.
  11. เลือกเดือน พ.ค. เพราะจะโอนพร้อมเงินเดือนปกติ ทำเครื่องหมายหน้า หัก กบข. เลือกช่องรายการจ่ายสักหนึ่งช่องสำหรับหัก กบข.ตกเบิกในรายการจ่าย ในที่นี้ผมใช้ชื่อรายจ่ายเป็น กบข.ตกเบิก ส่วนรายการอื่นไม่ต้องกำหนดคลิกปุ่ม บันทึก จบแล้วสามารถทำรายการหักต่าง ๆ ตามปกติได้ครับ ผลจากการส่งเข้ารายการจ่าย โปรแกรมจะทำการบันทึกข้อมูลสำหรับรอการรับรองภาษีให้ด้วย สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลในโปรแกรม กบข.นั้น ต้องดำเนินการเองผมไม่สามารถส่งข้อมูลไปเข้าโปรแกรม กบข.ได้ แต่ท่านสามารถส่งข้อมูลออกไป MS Excel เพื่อไปนำเข้าในโปรแกรมของ กบข.ได้ครับ
  12. กรณีต้องการบันทึกลงบัตรเงินเดือนด้วยทำได้โดยคลิกปุ่ม ส่งข้อมูล เลือกตัวเลือก บันทึกลงบัตรเงินเดือน

   ด้วยเหตุผลนี้เดือนนี้จึงจำเป็นต้องปรับโปรแกรม 2 ครั้ง สำหรับกรณีตกเบิกค่อย ๆ ทำตามคำอธิบายทีละข้อทีละขั้นตอนครับ.....
   เกิดกรณีเฉพาะกิจ ต้องเพิ่มเติมโปรแกรมช่วยให้ทำข้อมูลตั้งต้นได้ง่ายขึ้น


 • ปรับรุ่นย่อย 1.29.1 ส่งข้อมูลตั้งต้นเตรียมส่งให้ สพฐ. มีทางเลือกในการปฏิบัติ 2 วิธี แล้วแต่ว่าจะสะดวกวิธีไหน ดังนี้
  1. วิธีที่ 1 เลือกส่งข้อมูลไปยัง MS Excel แบบกำหนดเองตามปกติ ซึ่งได้เพิ่มรายการลดหย่อนในรายการที่ส่งให้แล้วอยู่ท้าย ๆ รายการ ดังรูป 1.29.1 b. กรณีนี้ จะไม่มีเลขสมาชิกสหกรณ์ แต่สามารถประยุกต์เอาช่องรายจ่ายหรือรายรับช่องใดช่องหนึ่งมาใช้ชั่วคราวได้ โดยการอ่านเลขสมาชิกสหกรณ์เข้าช่องรายรับหรือรายจ่าย แล้วส่งออกมาเป็นเลขสมาชิกสหกรณ์ได้
  2. วิธีที่ 2 ในหน้าต่างพิมพ์ในรูป 1.29.1 a. ได้เพิ่มตัวเลือกส่งข้อมูลให้ สพฐ.ไว้แล้ว เมื่อเลือกตัวนี้และคลิกปุ่มส่งข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง 1.29.1 c. กรณีนี้โปรแกรมจะสร้างข้อมูลใน MS Excel จำนวน 29 ช่องตามที่ สพฐ.ต้องการ มีเรื่องการกำหนดเลขสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งผู้ใช้ต้องนำไฟล์ MS Excel ของสหกรณ์ที่ส่งมาซึ่งจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนและเลขสมาชิกสหกรณ์ มากำหนดเงื่อนไขตามที่ทำเครื่องหมายไว้ และคลิกปุ่มเปิด MS Excel รอไว้ก่อนการส่งข้อมูล กรณีนี้สามารถเลือกประเภทข้อมูลด้านบนได้ เช่น ต้องการส่งข้าราชการกับพนักงานราชการ ก็ให้เลือกทั้ง 2 หรือต้องการส่งลูกจ้างประจำเพียงอย่างเดียวก็เลือกที่ลูกจ้างประจำเพียงอย่างเดียว เมื่อกำหนดข้อมูลเสร็จแล้วก็คลิกส่งข้อมูลโปรแกรมจะบันทึกเป็น MS Excel ให้ก่อนเนื่องจากอาจมีข้อมูลบางอย่างที่ผู้ใช้ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง (กรณีวิธีที่ 2 จะกำหนดไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อหมดกรณีการส่งข้อมูลจะถอดหน้าต่างส่งข้อมูลนี้ออกไปใช้ในกรณีส่งข้อมูล MS Excel กำหนดเอง หรือ ส่งข้อมูลกรมบัญชีกลางแทน (เตรียมรอไว้ให้แล้วตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง))


  กรณีที่ใช้เวอร์ชั่นเก่า 7.53 ต้องการส่งข้อมูลออกตามกรณีนี้ ต้องแปลงข้อมูลเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก่อน โดยเปิดโปรแกรมเก่า คลิกปุ่มสำรองข้อมูลลงดิสค์ จะได้ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .sav .sig และ .msg ส่งไฟล์ทั้ง 12 ไฟล์เข้าเมลล์ jakraval@hotmail.com เมื่อแปลงข้อมูลเสร็จส่งกลับ
  (ประมาณ 1-2 ชั่วโมง) ก็สามารถใช้ได้กับโปรแกรมใหม่ได้แล้ว


 • ปรับรุ่นย่อย 1.29.2 ส่งข้อมูลตั้งต้นเตรียมส่งให้ สพฐ. เพิ่มเติมกรณี กบข.ส่งข้อมูลมา ดังนั้น ต้องปรับเป็นรุ่น 1.29.2 ขอรอดูข้อมูลจาก กบข.ก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างไร

 • ปรับรุ่นย่อย 1.29.3 ส่งข้อมูลตั้งต้นเตรียมส่งให้ สพฐ. เพิ่มเติมกรณี กบข.ส่งข้อมูลมา มีความชัดเจนกรณีที่ข้าราชการมีสหกรณ์หลายสหกรณ์ และ กบข.จะส่งข้อมูลไปให้ สพฐ. และ สพฐ.จะส่งข้อมูลมาที่สำนักงานฯ ทำให้ต้องรอดูข้อมูลของ กบข.ก่อนว่าจะออกมาในรูปแบบใด ดังนั้น ช่วงนี้ขอให้ติดตามความคืบหน้าของโปรแกรมบ่อย ๆ ส่วนท่านใดที่เริ่มทำข้อมูลแล้วอาจทำโน๊ตการแก้ไขไว้ เพื่อรอบสุดท้ายจะง่ายต่อการแก้ไข สำหรับการเบิกเงินเดือนและตกเบิกในเดือน พ.ค.สามารถทำงานได้ตามปกติเนื่องจากว่าข้อมูลส่ง สพฐ.ไม่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินเดือน
  1. กรณีมีสหกรณ์หลายสหกรณ์ให้อ่านข้อมูลสหกรณ์ให้ครบในคราวเดียวกันทุกสหกรณ์
  2. กรณีชื่อสหกรณ์ ถ้ามีเพียงสหกรณ์เดียวจะกำหนดชื่อสหกรณ์ในหน้าต่างรูป 1.29.2 a. โดยตรงได้เลยก็ได้ แต่ถ้ามีหลายสหกรณ์ต้องใส่ชื่อสหกรณ์ใน Excel สักคอลัมน์นึง ให้กับทุกคนในทุกไฟล์ของ Excel ซึ่งโปรแกรมจะนำข้อมูลนี้มาใช้ในตาราง 29 ช่องด้วย
  3. การส่งข้อมูลควรส่งข้าราชการ (กบข.) กับลูกจ้าง (กสจ.) แยกไฟล์กัน เนื่องจากเวลาส่ง สพฐ.ต้องส่งแยกกันเช่นกัน
  4. กรณีอัตรา กบข. ใน Excel ของ กบข.ไม่ได้ให้อัตราหักปกติมา แต่กำหนดอัตราหักสะสมเพิ่มมา ผู้ใช้อาจปล่อยว่างไว้เพื่อให้โปรแกรมไปนำข้อมูลจากโปรแกรมมาใส่แทนให้ก็ได้
 • ปรับรุ่นย่อย 1.29.4 เพิ่มเติมกรณีต่าง ๆ ดังนี้
  1. มีอยู่สำนักงานหนึ่งต้องการส่งเงินโอนเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลยต้องเพิ่มโมดูลสำหรับสร้างไฟล์โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา เหมือนกับธนาคารกรุงไทย
  2. เพิ่มการนำเข้าข้อมูลการลดหย่อนต่าง ๆ จาก Excel ซึ่งอยู่ในหน้าต่างการนำเข้ารายจ่าย แต่จะมีรายการต่อท้ายอยู่ล่าง ๆ
คลิ๊กขยายรูป รุ่น 1.29 a. เพิ่มปุ่มสำหรับอ่านอัตราปัจจุบันไปให้อัตราเก่า (14 ครั้ง)
รุ่น 1.29 a. เพิ่มปุ่มสำหรับอ่านอัตราปัจจุบันไปให้อัตราเก่า
คลิ๊กขยายรูป รุ่น 1.29 b. กำหนดเงื่อนไขสร้างรายการตกเบิก (8 ครั้ง)
รุ่น 1.29 b. กำหนดเงื่อนไขสร้างรายการตกเบิก
คลิ๊กขยายรูป รุ่น 1.29 c. ส่งเงินตกเบิกเข้าบัญชีรับ - จ่าย (11 ครั้ง)
รุ่น 1.29 c. ส่งเงินตกเบิกเข้าบัญชีรับ - จ่าย
 
คลิ๊กขยายรูป รุ่น 1.29.1 a. ปรับปรุงหน้าต่างพิมพ์เพิ่มส่งข้อมูลให้ สพฐ. (18 ครั้ง)
รุ่น 1.29.1 a. ปรับปรุงหน้าต่างพิมพ์เพิ่มส่งข้อมูลให้ สพฐ.
คลิ๊กขยายรูป รุ่น 1.29.2 a. ปรับปรุงหน้าต่างเตรียมส่งข้อมูล สพฐ.ใหม่ (12 ครั้ง)
รุ่น 1.29.2 a. ปรับปรุงหน้าต่างเตรียมส่งข้อมูล สพฐ.ใหม่
คลิ๊กขยายรูป รุ่น 1.29.2 b. สร้างหน้าต่างสำหรับอ่านเลขสมาชิกสหกรณ์ (13 ครั้ง)
รุ่น 1.29.2 b. สร้างหน้าต่างสำหรับอ่านเลขสมาชิกสหกรณ์
 
Click ขยายรูป รุ่น 1.29.2 c. สร้างหน้าต่างสำหรับอ่านข้อมูลจาก กบข. (16 ครั้ง)
รุ่น 1.29.2 c. สร้างหน้าต่างสำหรับอ่านข้อมูลจาก กบข.
Ready 15,552 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com