.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ :: ทุกโปรแกรมสามารถอัพเดรทได้ฟรี ::.
 
.:: Member ::.

.:: โปรแกรมเงินเดือน ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

261843 (by http://msglive.org)261843 (by http://msglive.org)261843 (by http://msglive.org)261843 (by http://msglive.org)261843 (by http://msglive.org)261843 (by http://msglive.org)

สมาชิก 370 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมเงินเดือน
     

โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 32/64Bit V.1.00 (ม.ค.58)

(กรณีท่านใดนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมไม่ได้ ให้สำรองแฟ้มข้อมูลแล้วส่งไฟล์สำรอง (นามสกุลไฟล์เป็น .sav .msg .sig รวมประมาณ 12 ไฟล์) มาที่เมลล์ของผม jakraval@hotmail.com จะนำข้อมูลเข้าระบบใหม่เหลือไฟล์เดียวให้ครับ)

 • โปรแกรมอยู่คนละที่กับระบบเดิม จำเป็นต้องลงทะเบียนโปรแกรมใหม่ และแก้ปัญหาการลงทะเบียนโปรแกรมไม่ได้กับ Win7 บางรุ่น
 • ใช้ฐานข้อมูลรุ่นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบเดิมมีปัญหากับระบบวินโดวส์ในปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลจากระบบเดิมได้จากตัวเลือกของโปรแกรม ซึ่งระบบเดิมแฟ้มข้อมูลอยู่ที่ c:\Program Files\Msg\Salary (ใช้ Salary เดียวนะครับ)
 • ปรับปรุงระบบการทำบัตรเงินเดือนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น รายการในบัตรเก่าที่อ่านเข้ามาอาจมีข้อผิดพลาดบ้างบางประการ
 • ปรับมาใช้กระดาษ A4 ทุกแบบพิมพ์รายงาน และสามารถสร้างรายงานแบบ PDF ไฟล์ได้
 • รวมโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นโปรแกรมเสริมในระบบเก่าไว้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น โปรแกรมนำเข้าข้อมูลและโปรแกรมรวมจ่ายแบบออมสิน จะอยู่ในแท๊ปรายจ่าย และปุ่มนำเข้าข้อมูล, โปรแกรมแปลงสลิ๊ปขึ้นเว็บจะถูกนำมารวมอยู่ในหน้าต่างพิมพ์ หมวดส่งข้อมูล จะมีตัวเลือกให้สร้างไฟล์สลิ๊ปบนเว็บได้
 • รองรับทั้งวินโดวส์ 32Bit และ 64Bit (มีคนนำไปทดสอบใช้กับ Win 10/64Bit แล้วใช้ได้ไม่เป็นปัญหา ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครับ)
 • การนำไปใช้ระยะแรกขอให้ใช้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันทดลองสักประมาณ 1-2 เดือนเพื่อตรวจดูความถูกต้องของระบบ และปรับเปลี่ยนความเคยชินระหว่างระบบเก่ากับใหม่ แต่ระบบใหม่ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับระบบเก่ามากที่สุด ยกเว้นบางกรณีที่จำเป็นต้องแตกต่างกัน
 • ระบบใหม่เพิ่มรายการวันที่โอนเงินบนเว็บ ดังนั้น โปรแกรมแสดงสลิ๊ปบนเว็บควรต้องปรับปรุงใหม่ด้วย
 • ระบบเก่าจะถอดออกจากเว็บประมาณเดือนมีนาคม 2558

ขอนำรายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนในแต่ละรุ่นไปทำในตัวเลือก การใช้โปรแกรม และทำเป็นตัวเลือกย่อยไว้ เนื่องจากชักเริ่มจะยาวแล้วครับ


โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.32 (sl32v132.exe) 31 ส.ค.59 (แก้ไข 24 ก.ย.59)

 • เพิ่มเติมรูปแบบการสร้างข้อมูลกรณีส่งออกเป็น LOAN.txt, MS Excel และการพิมพ์แบบ สลจ.6 ให้สามารถเลือกเรียงข้อมูลตามชื่อ - นามสกุล หรือตามเลขประจำตัวประชาชนได้
 • ปรับปรุงแบบพิมพ์ของ สลจ.6 โดยเพิ่มรายการหักแต่ละช่องลงไป และวางแนวแบบแนวนอน
 • เพิ่มแบบพิมพ์สำหรับส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส. 1-10 สำหรับลูกจ้างหรือพนักงานราชการ (เนื่องจาก 1.32 เดิมมีการแปลงรหัสชื่อชีทของเอ็กเซลผิดพลาดจึงแก้ไขใหม่ เลยยังไม่มี 1.33)

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.33 (sl32v133.exe) พ.ย.59

 • เพิ่มเติมแบบพิมพ์สำหรับพิมพ์สรุปรายงานหนี้ที่ส่งแบบ DEBT.txt เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการส่งหนี้กับกรมบัญชีกลาง
 • ปรับปรุง CSV ใน LOAN.txt กรณีส่งช่องรายจ่ายไม่ครบ 10 ช่อง เพื่อให้ตรงตามฟอร์แมทของกรมบัญชีกลางที่ต้องการ สำหรับกรณีการส่งรายจ่ายเกิน 10 ช่องโปรแกรมดำเนินการตามรูปแบบกรมบัญชีกลางไว้ก่อนแล้ว
 • สำหรับโปรแกรมสลิ๊ปมีการปรับปรุงวิธีการอ่านข้อมูลของสคริ๊ป PHP ใหม่ เนื่องจากบางสำนักงานผู้ใช้ไม่สามารถล็อคอินเข้าระบบได้ สาเหตุมาจากตัวแปลสคริ๊ป PHP ไม่รองรับข้อมูลที่ส่งมาจากภายนอก จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนการอ่านข้อมูลจากระบบของ PHP เอง สำหรับสำนักงานใดที่สามารถล็อคอินเข้าไปใช้งานได้ก็ไม่จำเป็นต้องอัพเดรทโปรแกรมสลิ๊ปใช้ของเดิมได้ครับ
 • เพิ่มแบบพิมพ์สำหรับรายละเอียดช่องรวมจ่ายที่กำหนดขึ้นเอง
 • คู่มือสำหรับการทำรายการจ่ายตรง ให้ดาวน์โหลด payroll.pdf

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.34 (sl32v134.exe) พ.ย.59

 • ปรับปรุงการส่งข้อมูลแบบ DEBT.txt ใหม่
 • ปรับปรุงคู่มือ payroll.pdf ในส่วนของ DEBT.txt ใหม่

การส่งไฟล์ข้อมูลแบบ LOAN.txt ใช้รูปแบบตาม I002_ImIncDec_New และข้อมูลแบบ DEBT.txt ใช้รูปแบบตาม I008_ImDebt
ซึ่งรองรับรูปแบบข้างต้นตั้งแต่รุ่น 1.31 ขึ้นไป

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.35 (sl32v135.exe) ธ.ค.59

 • เพิ่มการนำเข้าข้อมูลจากเท็กซ์ไฟล์ (Text File) ในหน้าต่างนำเข้าข้อมูลโดยตรง
 • รุ่น 1.35.1 ปรับปรุงการนำเข้าจากเท็กซ์ไฟล์ (Text File) เพิ่มเติมกรณีอ่านข้อมูลจากไฟล์รับรองที่ได้มาจากกรมบัญชีกลางทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน เพื่อกำหนดส่วนหัวคอลัมน์ข้อมูลให้ดูง่าย และส่งข้อมูลจากเท็กซ์ไฟล์ไป MS Excel ได้
 • รุ่น 1.35.2 (ม.ค.60)
  1. เพิ่มแบบพิมพ์สรุปยอดหนี้ส่งหักกรมบัญชีกลางในภาพรวมทั้ง LOAN และ DEBT
  2. เพิ่มเติมการกำหนดการคำนวณขั้นต่ำของเงินประกันสังคม
  3. เพิ่มการส่งข้อมูลคุมรายรับของการจ่ายตรงไปยัง MS Excel

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.36 (sl32v136.exe) ม.ค.60

 • เพิ่มหน้าต่างปรับปรุงข้อมูลรายรับและรายจ่ายในภาพรวมของรายรับหรือรายจ่ายที่เลือก สำหรับรายละเอียดสามารถดูข้อมูลได้ที่ ตอนที่ 4 การบันทึกรายการรับ/จ่าย
 • เพิ่มหน้าต่างการนำเข้าข้อมูลจาก Excel เพื่อใช้สร้างรายการตกเบิก

Ready 19,950 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com