.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ   แบนเนอร์ด้านบนยังว่าง สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โปรดติดต่อราคาถูก ::.
 
.:: Member ::.

.:: โปรแกรมเงินเดือน ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

178583 (by http://msglive.org)178583 (by http://msglive.org)178583 (by http://msglive.org)178583 (by http://msglive.org)178583 (by http://msglive.org)178583 (by http://msglive.org)

สมาชิก 254 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมเงินเดือน
     
  • คุณลักษณะโปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ
     
  • โปรแกรมระบบเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 7.53.6 (ก.ย.57)
     
  • แก้ปัญหาพิมพ์สลิ๊ปรายการจ่ายไม่ครบ
     
Review Screen for Salary on 32Bit or 64Bit Operating System.
     1. รูปภาพของโปรแกรมติดตั้ง
คลิ๊กขยายรูป รูปที่ 1 หลังจากเปิดโปรแกรมจะพบหน้าแรกแสดงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (26 ครั้ง)
รูปที่ 1 หลังจากเปิดโปรแกรมจะพบหน้าแรกแสดงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
คลิ๊กขยายรูป รูปที่ 2 แสดงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่จะทำการติดตั้ง (17 ครั้ง)
รูปที่ 2 แสดงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่จะทำการติดตั้ง
คลิ๊กขยายรูป รูปที่ 3 แสดงรายละเอียดที่จะทำการติดตั้ง (13 ครั้ง)
รูปที่ 3 แสดงรายละเอียดที่จะทำการติดตั้ง
 
Click ขยายรูป รูปที่ 4 ติดตั้งเสร็จแล้ว (13 ครั้ง)
รูปที่ 4 ติดตั้งเสร็จแล้ว
Ready 9,465 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com