.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ :: ทุกโปรแกรมสามารถอัพเดรทได้ฟรี ::.
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

308383 (by http://msglive.org)308383 (by http://msglive.org)308383 (by http://msglive.org)308383 (by http://msglive.org)308383 (by http://msglive.org)308383 (by http://msglive.org)

สมาชิก 513 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมเงินเดือน
     

โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 32/64Bit V.1.00 (ม.ค.58)

(กรณีท่านใดนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมไม่ได้ ให้สำรองแฟ้มข้อมูลแล้วส่งไฟล์สำรอง (นามสกุลไฟล์เป็น .sav .msg .sig รวมประมาณ 12 ไฟล์) มาที่เมลล์ของผม jakraval@hotmail.com จะนำข้อมูลเข้าระบบใหม่เหลือไฟล์เดียวให้ครับ)

 • โปรแกรมอยู่คนละที่กับระบบเดิม จำเป็นต้องลงทะเบียนโปรแกรมใหม่ และแก้ปัญหาการลงทะเบียนโปรแกรมไม่ได้กับ Win7 บางรุ่น
 • ใช้ฐานข้อมูลรุ่นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบเดิมมีปัญหากับระบบวินโดวส์ในปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลจากระบบเดิมได้จากตัวเลือกของโปรแกรม ซึ่งระบบเดิมแฟ้มข้อมูลอยู่ที่ c:\Program Files\Msg\Salary (ใช้ Salary เดียวนะครับ)
 • ปรับปรุงระบบการทำบัตรเงินเดือนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น รายการในบัตรเก่าที่อ่านเข้ามาอาจมีข้อผิดพลาดบ้างบางประการ
 • ปรับมาใช้กระดาษ A4 ทุกแบบพิมพ์รายงาน และสามารถสร้างรายงานแบบ PDF ไฟล์ได้
 • รวมโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นโปรแกรมเสริมในระบบเก่าไว้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น โปรแกรมนำเข้าข้อมูลและโปรแกรมรวมจ่ายแบบออมสิน จะอยู่ในแท๊ปรายจ่าย และปุ่มนำเข้าข้อมูล, โปรแกรมแปลงสลิ๊ปขึ้นเว็บจะถูกนำมารวมอยู่ในหน้าต่างพิมพ์ หมวดส่งข้อมูล จะมีตัวเลือกให้สร้างไฟล์สลิ๊ปบนเว็บได้
 • รองรับทั้งวินโดวส์ 32Bit และ 64Bit (มีคนนำไปทดสอบใช้กับ Win 10/64Bit แล้วใช้ได้ไม่เป็นปัญหา ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครับ)
 • การนำไปใช้ระยะแรกขอให้ใช้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันทดลองสักประมาณ 1-2 เดือนเพื่อตรวจดูความถูกต้องของระบบ และปรับเปลี่ยนความเคยชินระหว่างระบบเก่ากับใหม่ แต่ระบบใหม่ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับระบบเก่ามากที่สุด ยกเว้นบางกรณีที่จำเป็นต้องแตกต่างกัน
 • ระบบใหม่เพิ่มรายการวันที่โอนเงินบนเว็บ ดังนั้น โปรแกรมแสดงสลิ๊ปบนเว็บควรต้องปรับปรุงใหม่ด้วย

ขอนำรายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนในแต่ละรุ่นไปทำในตัวเลือก การใช้โปรแกรม และทำเป็นตัวเลือกย่อยไว้ เนื่องจากชักเริ่มจะยาวแล้วครับ


การส่งไฟล์ข้อมูลแบบ LOAN.txt ใช้รูปแบบตาม I002_ImIncDec_New และข้อมูลแบบ DEBT.txt ใช้รูปแบบตาม I008_ImDebt
ซึ่งรองรับรูปแบบข้างต้นตั้งแต่รุ่น 1.31 ขึ้นไป

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.37 (sl32v137.exe) มี.ค.60

 • เพิ่มเติมการสำรองข้อมูลรายการรับ/จ่ายย้อนหลัง 2 ปีโดยโปรแกรมจะทำการสำรองข้อมูลและยกเลิกข้อมูลที่เกินระยะเวลาให้อัตโนมัติ
 • เปลี่ยนชื่อปุ่ม พิมพ์รายนี้ ในแท๊ปรายการจ่ายเป็นชื่อปุ่ม รายงาน และเพิ่มตัวเลือกสำหรับเปิดดูข้อมูลรายการรับ/จ่ายย้อนหลัง
 • เพิ่มเติม รุ่น 1.37.1
  1. เพิ่มเติมตัวเลือกสำหรับการอัพเดรทโปรแกรม ซึ่งปรากฏในตัวเลือกของปุ่มตัวเลือก
 • เพิ่มเติม รุ่น 1.37.2 - 4
  1. ในหน้าต่างเปิดดูรายละเอียดรายรับ/จ่ายที่เลือกแต่ละรายการ การแก้ไขข้อมูลให้สามารถกำหนดจำนวนเงินให้กับทุกคนที่ถูกเลือกมาพร้อมกันหลายคนโดยที่แต่ละคนมีจำนวนเงินเท่ากันทุกคน
  2. เพิ่มตัวเลือก สำรองรายการรับ/จ่ายย้อนหลัง ในปุ่มรายงาน ในแท๊ปรายจ่าย เพื่อสำรองรายจ่ายปัจจุุบันเก็บไว้เป็นเดือนใดตามที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้
  3. เพิ่มเติมตัวเลือก อัพเดรทโปรแกรม ในปุ่มตัวเลือก เพื่อให้โปรแกรมสามารถตรวจสอบรุ่นของโปรแกรม หากมีการปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ โปรแกรมจะดาวน์โหลดและอัพเดรทโปรแกรมให้ทันที เพื่อให้ไม่ต้องเปิดหน้าเว็บแล้วดาวโหลดโปรแกรมไปติดตั้งทับ
  4. เพิ่มรายการเลือกรหัสของหน่วยเป็น 99..ข้อมูลทุกหน่วยตามแผน เพื่อให้สามารถเลือกดูข้อมูลของทุกหน่วยและหน่วยย่อยรวมกัน ซึ่ง พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวมีแผนหลายแผนในการเบิกเงิน การสโค๊ปข้อมูลแบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้สามารถปรับปรุงข้อมูลง่ายขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.38 (sl32v138.exe) เม.ย.60

 • เพิ่มแท๊ปย่อยใน LOAN สำหรับการสร้างไฟล์ข้อมูลเงินรางวัล (Bonus) และเงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 ตามรหัส 30010 และ 30012 หรืออาจใช้สำหรับการส่งออกเป็นข้อมูลในรหัสอื่นที่มีรูปแบบเดียวกันได้

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.39 (sl32v139.exe) มิ.ย.60

 • เพิ่มตัวเลือกในการสร้างไฟล์สลิ๊ปขึ้นเว็บให้เลือกระหว่างสร้างไฟล์สลิ๊ปเพื่ออัพโหลดขึ้นเว็บ และสร้างไฟล์สลิ๊ปแบบ Excel แยกเป็นรายหน่วยย่อย หน่วยย่อยละไฟล์เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลให้กับหน่วยย่อยในระบบอื่น
 • ปรับปรุงรุ่น 1.39.1(sl32v1391.exe) ก.ค.60
  1. เพิ่มตัวเลือกนำเข้าข้อมูลรายใหม่กรณียังไม่มีเลขประชาชนในโปรแกรมจาก Excel
  2. เพิ่มตัวเลือกพิมพ์หนังสือนำส่งแบบ 5110 กรณีตัดโอนอัตรา
  3. เพิ่มฟังก์ชั่นตรวจสอบข้อมูลระหว่างโปรแกรมกับ Excel ในกรณีต้องหาคนขาดคนเกิน
 • ปรับปรุงรุ่น 1.39.2 (sl32v1392.exe) พ.ย.60
  1. เพิ่มตัวเลือกในปุ่ม "ตัวเลือก" โดยเพิ่มตัวเลือกย่อย "ดาวน์โหลด Payroll.dat" เพื่อให้สามารถอัพเดรทข้อมูลระบบจ่ายตรงง่ายขึ้น

คลิ๊ปแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมเงินเดือน

ปรับปรุงไฟล์ฐานข้อมูลของระบบจ่ายตรงเพิ่มเติม เนื่องจากกรมบัญชีการเปิดให้ดาวน์โหลด ข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือน (ใหม่แยกตกเบิก) 120 คอลัมน์ ดังนั้น จึงเพิ่มฐานข้อมูลในไฟล์ข้อมูล Payroll.dat ในส่วนนี้เข้าไป ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้วนำไปบันทึกแทนที่ของเดิมที่อยู่ใน C:\MSGLIVE\Sal32V100

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.40 (sl32v140.exe) ม.ค.61

 • เพิ่มเติมรายละเอียดการทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้ไฟล์ข้อมูลมาจากกรมบัญชีกลางให้สามารถพิมพ์รายงานเป็นหนังสือรับรองภาษี, สร้างไฟล์ฟอร์แมทกลางหรือเป็น MS Excelส่งให้สรรพากร และสร้างไฟล์ข้อมูลหนังสือรับรองภาษีเพื่อนำไปใช้ในเว็บสลิ๊ปเงินเดือน
 • รุ่น 1.40.2 เพิ่มเติมการอ่านข้อมูลเข้าสำหรับเงิน "บำเหน็จค้ำประกัน" สำหรับผู้ใช้กับบำนาญ
 • รุ่น 1.40.3 (ก.ย.61) เพิ่มการเก็บข้อมูล E-Mail เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก และการกำหนดรหัสธนาคารของบัญชีธนาคารเพื่อให้สามารถสร้างไฟล์ข้อมูล Excel ตามรูปแบบ KTB Universal Data Entry Online

Ready 30,718 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com