*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

506765 (by http://msglive.org)506765 (by http://msglive.org)506765 (by http://msglive.org)506765 (by http://msglive.org)506765 (by http://msglive.org)506765 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> ดาวโหลดโปรแกรม --> โปรแกรมเงินเดือน
     

โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 32/64Bit V.1.00 (ม.ค.58)

(กรณีท่านใดนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมไม่ได้ ให้สำรองแฟ้มข้อมูลแล้วส่งไฟล์สำรอง (นามสกุลไฟล์เป็น .sav .msg .sig รวมประมาณ 12 ไฟล์) มาที่เมลล์ของผม jakraval@hotmail.com จะนำข้อมูลเข้าระบบใหม่เหลือไฟล์เดียวให้ครับ)

 • โปรแกรมอยู่คนละที่กับระบบเดิม จำเป็นต้องลงทะเบียนโปรแกรมใหม่ และแก้ปัญหาการลงทะเบียนโปรแกรมไม่ได้กับ Win7 บางรุ่น
 • ใช้ฐานข้อมูลรุ่นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบเดิมมีปัญหากับระบบวินโดวส์ในปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลจากระบบเดิมได้จากตัวเลือกของโปรแกรม ซึ่งระบบเดิมแฟ้มข้อมูลอยู่ที่ c:\Program Files\Msg\Salary (ใช้ Salary เดียวนะครับ)
 • ปรับปรุงระบบการทำบัตรเงินเดือนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น รายการในบัตรเก่าที่อ่านเข้ามาอาจมีข้อผิดพลาดบ้างบางประการ
 • ปรับมาใช้กระดาษ A4 ทุกแบบพิมพ์รายงาน และสามารถสร้างรายงานแบบ PDF ไฟล์ได้
 • รวมโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นโปรแกรมเสริมในระบบเก่าไว้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น โปรแกรมนำเข้าข้อมูลและโปรแกรมรวมจ่ายแบบออมสิน จะอยู่ในแท๊ปรายจ่าย และปุ่มนำเข้าข้อมูล, โปรแกรมแปลงสลิ๊ปขึ้นเว็บจะถูกนำมารวมอยู่ในหน้าต่างพิมพ์ หมวดส่งข้อมูล จะมีตัวเลือกให้สร้างไฟล์สลิ๊ปบนเว็บได้
 • รองรับทั้งวินโดวส์ 32Bit และ 64Bit (มีคนนำไปทดสอบใช้กับ Win 10/64Bit แล้วใช้ได้ไม่เป็นปัญหา ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครับ)
 • การนำไปใช้ระยะแรกขอให้ใช้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันทดลองสักประมาณ 1-2 เดือนเพื่อตรวจดูความถูกต้องของระบบ และปรับเปลี่ยนความเคยชินระหว่างระบบเก่ากับใหม่ แต่ระบบใหม่ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับระบบเก่ามากที่สุด ยกเว้นบางกรณีที่จำเป็นต้องแตกต่างกัน
 • ระบบใหม่เพิ่มรายการวันที่โอนเงินบนเว็บ ดังนั้น โปรแกรมแสดงสลิ๊ปบนเว็บควรต้องปรับปรุงใหม่ด้วย

ขอนำรายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนในแต่ละรุ่นไปทำในตัวเลือก การใช้โปรแกรม และทำเป็นตัวเลือกย่อยไว้ เนื่องจากชักเริ่มจะยาวแล้วครับ


การส่งไฟล์ข้อมูลแบบ LOAN.txt ใช้รูปแบบตาม I002_ImIncDec_New และข้อมูลแบบ DEBT.txt ใช้รูปแบบตาม I008_ImDebt
ซึ่งรองรับรูปแบบข้างต้นตั้งแต่รุ่น 1.31 ขึ้นไป

ปรับปรุงไฟล์ฐานข้อมูลของระบบจ่ายตรงเพิ่มเติม เนื่องจากกรมบัญชีการเปิดให้ดาวน์โหลด ข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือน (ใหม่แยกตกเบิก) 120 คอลัมน์ ดังนั้น จึงเพิ่มฐานข้อมูลในไฟล์ข้อมูล Payroll.dat ในส่วนนี้เข้าไป ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้วนำไปบันทึกแทนที่ของเดิมที่อยู่ใน C:\MSGLIVE\Sal32V100

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.52 (sl32v152.exe) ต.ค.62

 • ยกลิกแท๊ปข้อมูลลดหย่อนภาษีของแต่ละคน และยกเลิกแบบพิมพ์ ลย01 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีรายคนทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อลดขนาดโปรแกรมให้เล็กลง
 • ในแท๊ป "นำเข้าแบบรวมรายจ่าย" มีการเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้
  1. เพิ่มกำหนดคอลัมน์ชื่อในเอ็กเซล เพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลตามเลขประชาชนในโปรแกรมได้
  2. เพิ่มตัวเลือกกรณีต้องการแก้ไขจำนวนเงิน "ส่งหัก" หรือ "ยอดปรับลด" ของแต่ละสัญญาแต่ละคน โดยดับเบิ้ลคลิกในบรรทัดที่ต้องการในตารางข้อมูลเพื่อเรียกเมนู
  3. เพิ่มเงื่อนไขให้สามารถเลือกแสดงรายละเอียดแต่ละสัญญาตามรายจ่ายและคนที่เลือก หรือแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทุกสัญญาทุกคนตามรายจ่ายที่เลือก
  4. ปรับปรุงปุ่มสั่งงานให้มีตัวเลือกบรรจุภายใน โดย
   • ตัวเลือกที่ 1 ลบสัญญาที่เลือกอยู่ออกจากฐานข้อมูล
   • ตัวเลือกที่ 2 ยกเลิกทุกสัญญาเฉพาะรายจ่ายที่เลือก หรือทุกสัญญาทุกรายจ่าย
   • ตัวเลือกที่ 3 ยกเลิกจำนวนเงินปรับลดที่ได้ทำการปรับลดไปแล้วออก และนำยอดส่งหักไปตั้งเป็นยอดส่งหักให้กับช่องรายจ่ายที่เลือก เพื่อรอสั่งการปรับลดใหม่ในครั้งต่อไป
 • ปรับปรุงยอดการกำหนดปรับลดใหม่จากเดิมให้ตัดเศษออกให้เลือกเป็นจำนวนเต็มของบาท เปลี่ยนเป็นเต็ม 10 บาท เช่น ยอดที่ต้องการปรับลด 345.67 เดิมจะปรับเป็น 346 ในเวอร์ชั่นนี้จะปรับเป็น 350 บาทแทน
 • กรณีสร้างไฟล์ สลจ.6 ของบำนาญ ได้เพิ่มชีทประกอบตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลาง
 • เพิ่มรายการนำเข้าข้อมูลในส่วนของรายรับ ช่อง "เงินเดือน" ที่ระบุเดิมเป็น T5 เพิ่มไว้ในช่องแรกของรายรับเพื่อง่ายต่อการกำหนดการนำเข้าข้อมูล

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.57 (sl32v157.exe) ก.ค.66

 • เปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูลออกเป็นเอ็กเซล จากเดิมโปรแกรมจะเปิดโปรแกรมเอ็กเซลเพื่อเขียนข้อมูลลงในเซลต่าง ๆ ของเอ็กเซลโดยตรง มาเป็นใช้การสร้างไฟล์เอ็กเซลจากโปรแกรมเอง ซึ่งไฟล์ข้อมูลที่ได้จะมีรูปแบบเป็น Excel 2003 เพื่อหลีกเลี่ยงโปรแกรมเอ็กเซลแจ้งข้อความ "Caller was rejected ...." เนื่องจากคีย์ Activate ของชุดไมโครซอฟท์ออฟฟิศหมดอายุ
 • กรณีการนำเข้าข้อมูลยังคงให้ระบบเดิมคือ โปรแกรมจะสั่งให้ระบบปฏิบัติการเปิดโปรแกรมเอ็กเซลไปเปิดแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกรูปแบบข้อมูลของเอ็กเซล หากมีปัญหาเรื่องคีย์ Activate หมดอายุและโปรแกรมเอ็กเซลส่งข้อความ "Caller was rejected ..." ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมเอ็กเซลให้เป็นรูปแบบ Text File และนำไปนำเข้าข้อมูลจากเท็กซ์ได้ตามปกติ
 • เพิ่มฟังก์ชั่นการตรวจสอบรหัสภาษาไทยของระบบปฏิบัติการ ถ้าไม่ตรงกันจะแจ้งให้ผู้ใช้ตั้งค่ารหัสให้ถูกต้อง หรือให้ผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชั่นการแปลงรหัสภาษาไทยจากรูปแบบตัวอักษรแบบ UTF8 เป็น Ansi จากโปรแกรมเองโดยไม่ใช้ฟังค์ชั่นของระบบปฏิบัติการ (การตั้งค่าอยู่ใน "การตั้งค่าหน่วยงาน")

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.58 (sl32v158.exe) พ.ย..66

 • เพิ่มเติมรายรับและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้รองรับการจ่ายเงินเดือนครึ่งแรก
 • การอัพเดทโปรแกรมเป็นรุ่น 1.58 จำเป็นจะต้องอัพเดทโปรแกรมเว็บสลิ๊ปเป็นรุ่น 3.5 ขึ้นไปด้วย
 • เนื่องจากกรมบัญชีกลางรายงานการโอนเงินเดือน 2 ครั้ง จึงทำการปรับแบบ ARP ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดของไฟล์ ARP ใหม่นี้ในไฟล์กำหนดรายละเอียดใน Payroll.dat ให้โปรแกรมรู้จักเพื่อนำไปใช้แยกคอลัมน์ต่อไป

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 (salv200.exe) เม.ย..67

 • อัพเดทต่อยอดมาจากโปรแกรมรุ่น 1.xx โดยนำคุณสมบัติทั้งหมดมาใส่ไว้ในรุ่นนี้ และเพิ่มเติมคุณสมบัติบางอย่างเข้าไปในระบบเพื่อให้ครอบคลุมการใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงหน้าต่างการใช้งานของโปรแกรมใหม่ทั้งหมด โดยนำมารวบรวมให้อยู่ในหน้าต่างเดียวกันเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้น ไม่ต้องพลิกไปสั่งงานในหน้าต่างอื่น
 • รองรับระบบ Database Server โดยใช้ WinMySQL เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันหลายเครื่องได้
 • ข้อควรทราบ ในรุ่นนี้ไม่สามารถดูคลิ๊ปการใช้โปรแกรมเงินเดือนได้ หากต้องการศึกษาการใช้งานของโปรแกรมตามคลิกการใช้งานโปรแกรม ควรดาวโหลดโปรแกรมรุ่น sl32v160.exe ไปติดตั้ง (โปรแกรมทั้ง 2 รุ่น สามารถติดตั้งคู่กันและเลือกใช้งานร่วมกันได้ แต่ไม่ควรเปิดใช้งานพร้อมกัน)

     


คลิ๊ปแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมเงินเดือน

ได้จัดทำคลิ๊ปแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมและฝากไว้ใน youtube.com เปิดดูคลิ๊ปคลิกที่นี่


Ready 60,133 Time(s) 
ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com