.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ :: ทุกโปรแกรมสามารถอัพเดรทได้ฟรี ::.
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

308384 (by http://msglive.org)308384 (by http://msglive.org)308384 (by http://msglive.org)308384 (by http://msglive.org)308384 (by http://msglive.org)308384 (by http://msglive.org)

สมาชิก 513 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> ระบบบัญชีวัด
     

โปรแกรมจัดทำบัญชีวัด/ศาสนสถาน V. 1.00

สำหรับวินโดวส์ 32/64 บิต

     คุณสมบัติโปรแกรม
  1. ทำงานได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์แบบ 32บิท และ 64บิท
  2. รองรับระบบฐานข้อมูลแบบเครื่องเดียว (Standalone) และแบบลูกข่าย/แม่ข่าย (client/server) บน MySQL for Windows
  3. เป็นการบันทึกข้อมูลตามรูปแบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
  4. มีทะเบียนควบคุมการรับ-จ่ายเงินโครงการต่าง ๆ ของวัด/ศาสนสถานได้
  5. มีทะเบียนครุภัณฑ์ของวัด/ศาสนสถาน
  6. มีทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร
  7. สามารถจัดทำรายงานงบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุนได้
  8. สามารถจัดทำรายงานทะเบียนรับ-จ่ายโครงการต่าง ๆ ได้
  9. สามารถจัดทำรายงานทะเบียนรับ-จ่ายบัญชีเงินฝากธนาคารได้
Ready 170 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com