*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

496152 (by http://msglive.org)496152 (by http://msglive.org)496152 (by http://msglive.org)496152 (by http://msglive.org)496152 (by http://msglive.org)496152 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> ดาวโหลดโปรแกรม --> ระบบบัญชีวัด
     

โปรแกรมจัดทำบัญชีวัด/ศาสนสถาน V. 2.00

สำหรับวินโดวส์ 32/64Bit (Freeware)

     คุณสมบัติโปรแกรม
  1. ทำงานได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์แบบ 32บิท และ 64บิท
  2. รองรับระบบฐานข้อมูลแบบเครื่องเดียว (Standalone) และแบบลูกข่าย/แม่ข่าย (client/server) บน MySQL for Windows
  3. เป็นการบันทึกข้อมูลตามรูปแบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
  4. มีทะเบียนครุภัณฑ์ของวัด/ศาสนสถาน
  5. มีทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร
  6. สามารถจัดทำรายงานงบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุนได้
  7. สามารถจัดทำรายงานทะเบียนรับ-จ่ายบัญชีเงินฝากธนาคารได้
Ready 5,103 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000