*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

496155 (by http://msglive.org)496155 (by http://msglive.org)496155 (by http://msglive.org)496155 (by http://msglive.org)496155 (by http://msglive.org)496155 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> ดาวโหลดโปรแกรม --> ทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน
     

โปรแกรมระบบทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน V. 1.00

สำหรับวินโดวส์ 32/64 บิต

     คุณสมบัติโปรแกรม
  1. ทำงานได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์แบบ 32บิท และ 64บิท
  2. รองรับระบบฐานข้อมูลแบบเครื่องเดียว (Standalone) และแบบลูกข่าย/แม่ข่าย (client/server) บน MySQL for Windows
  3. มีทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
  4. มีทะเบียนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  5. มีทะเบียนการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
  6. มีทะเบียนการเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  7. มีทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

ปรับปรุงรุ่น 1.01 (พ.ย.61)

  1. เพิ่มการส่งข้อมูลของงบหน้าทะเบียนต่าง ๆ ไปสร้างไฟล์ข้อมูล KTB Universal Online Data Entry
  2. เพิ่มการอ่านข้อมูลรายชื่อพนักงานจากไฟล์ MS Excel
  3. เพิ่มการสร้างทะเบียนลูกหนี้เงินยืมคราวละหลายสัญญายืม เพื่อใช้ในการสร้างไฟล์ข้อมูล KTB Universal Online Data Entry
Ready 7,784 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000