.:: การติดต่อขอลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดโปรแกรม ติดต่อที่ jakraval@hotmail.com หรือ 081-8659686 (ID Line. 0818659686) เท่านั้น ::.
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

400725 (by http://msglive.org)400725 (by http://msglive.org)400725 (by http://msglive.org)400725 (by http://msglive.org)400725 (by http://msglive.org)400725 (by http://msglive.org)

สมาชิก 683 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> คลิ๊ปการใช้โปรแกรม --> โครงการบัตรเติมเงิน
     

โครงการบัตรเติมเงินกับบอร์ด Arduino

คลิ๊กขยายรูป เซิร์ฟเวอร์ (22 ครั้ง)
เซิร์ฟเวอร์
คลิ๊กขยายรูป สำหรับร้านค้าและ จนท.เติมเงิน (10 ครั้ง)
สำหรับร้านค้าและ จนท.เติมเงิน
คลิ๊กขยายรูป เบิร์นเครื่องทดสอบความอึด (16 ครั้ง)
เบิร์นเครื่องทดสอบความอึด
 
คลิ๊กขยายรูป สำหรับนักเรียนดูเงินคงเหลือ รอปิดรูคีย์บอร์ด (10 ครั้ง)
สำหรับนักเรียนดูเงินคงเหลือ รอปิดรูคีย์บอร์ด
คลิ๊กขยายรูป เปิดดูภายในเครื่อง (9 ครั้ง)
เปิดดูภายในเครื่อง
คลิ๊กขยายรูป รอเก็บใส่กล่องนำไปติดตั้งใช้งาน (6 ครั้ง)
รอเก็บใส่กล่องนำไปติดตั้งใช้งาน
 
คลิ๊กขยายรูป รอรับบัตรนักเรียนของร้านค้า (9 ครั้ง)
รอรับบัตรนักเรียนของร้านค้า
คลิ๊กขยายรูป รอรับเงินค่าสินค้าที่นักเรียนซื้อ (12 ครั้ง)
รอรับเงินค่าสินค้าที่นักเรียนซื้อ
คลิ๊กขยายรูป หน้าจอเซิร์ฟเวอร์แสดงผลการทำงาน (8 ครั้ง)
หน้าจอเซิร์ฟเวอร์แสดงผลการทำงาน
 
Click ขยายรูป รูปเครื่องเซิร์ฟเวอร์พร้อมปริ้นเตอร์ (6 ครั้ง)
รูปเครื่องเซิร์ฟเวอร์พร้อมปริ้นเตอร์
     

วัตถุประสงค์
     เพื่่อสร้างระบบบัตรประจำตัวนักเรียนใบเดียวสามารถใช้ได้กับทุกระบบในโรงเรียน โดยนักเรียนพกบัตรประจำตัวนักเรียนเพียงใบเดียวสามารถนำไปใช้ได้กับระบบต่าง ๆ ดังนี้

 1. ระบบเติมเงินโรงอาหาร โดยนักเรียนใช้บัตรประจำตัวนักเรียนซื้ออาหาร ซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่ต้องพกเงินจำนวนมากมาโรงเรียน และไม่ต้องเสียเวลาทอนตังค์เมื่อทำการซื้ออาหาร
 2. ระบบตรวจเช็คการมาเรียนของนักเรียน ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบและทราบว่านักเรียนภายใต้การปกครองของตนเดินทางเข้าโรงเรียนในเวลาใด ออกจากโรงเรียนเวลาใดผ่านทางเว็บไซต์ หรือสามารถสร้างระบบส่งข้อความผ่าน SMS เข้าโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง
 3. ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนรายวิชา เพื่อควบคุมไม่ให้นักเรียนโดดเรียนในแต่ละวิชา ในระบบนี้ยังสามารถส่งข้อความผ่าน SMS เข้าโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองได้อีกด้วย และเป็นการช่วยเช็คเวลาเรียนให้กับครู/อาจารย์ประจำวิชาได้อีกด้วย
 4. ระบบการยืมคืนหนังสือห้องสมุด และการเข้าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน
 5. ระบบตรวจผลการเรียนของนักเรียน
 6. ระบบอื่น ๆ เช่น ระบบควบคุมความประพฤตินักเรียน ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งระบบที่มักนำมาเกี่ยวข้องมักใช้กับการใช้อ้างอิงตัวบุคคลโดยใช้บัตรประจำตัวนักเรียนแทนการพิมพ์เลขประชาชน หรือเลขประจำตัวนักเรียน ซึ่งในทางปฏิบัติอาจออกแบบให้สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไปได้

     

แนวทางในการดำเนินการ
     สามารถแบ่งส่วนงานต่าง ๆ ได้ 3 ส่วน คือ

 1. ส่วนงานจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน
 2. ส่วนงานจัดทำและดูแลเครื่องอ่านบัตรประจำตัวนักเรียน
 3. ส่วนงานดูแลระบบฐานข้อมูลซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ
  1. ระบบฐานข้อมูลสำหรับโรงอาหาร/ร้านค้าสวัสดิการ
  2. ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง

     

ส่วนงานจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน
     บัตรประจำตัวนักเรียนจะใช้บัตร PVC แบบบัตร RFID โดยมีย่านความถี่ 13.56 MHz มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้

 1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ราคาประมาณ 20,000 - 25,000 บาท
 2. เครื่องอ่านบัตร RFID แบบเสียบพอร์ท USB 1 เครื่อง ราคาประมาณ 250 - 300 บาท
 3. เครื่องพิมพ์บัตร RFID แบบลิบบอร์น 1 เครื่อง ราคาประมาณ 28,000 - 35,000 บาท
 4. กล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมขาตั้งกล้อง 1 ตัว ราคาประมาณ 3,000 - 4,000 บาท
 5. ฉากหลังสำหรับถ่ายรูปพร้อมเก้าอี้นั่ง 1 ชุด ราคาประมาณ 500 - 1,000 บาท
 6. บัตร RFID ความถี่ 13.56 MHz ราคาใบละ 10 - 20 บาท/นักเรียน 1 คน
 7. หมึกพิมพ์แบบลิบบอร์น ชุดละประมาณ 1,000 - 2,000 บาท (เนื่องจากนักเรียนต้องใช้บัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงเลือกใช้หมึกพิมพ์แบบลิบบอร์นแทนแบบอิงค์เจ็ต)
 8. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก 1 ตู้ ราคาประมาณ 500 - 1,000 บาท (ใช้สำหรับเก็บเอกสารต่าง ๆ บัตร RFID ที่ยังไม่ได้ใช้ และหมึกพิมพ์สำรอง)
 9. เครื่องสำรองไฟ UPS 800ma 1 เครื่อง ราคาประมาณ 1,000 - 1,500 บาท
 10. โปรแกรมพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมทำฐานข้อมูลการออกบัตร สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้

     

ส่วนจัดทำและดูแลเครื่องอ่านบัตรประจำตัวนักเรียน
     การจัดทำเครื่องอ่านบัตรประจำตัวนักเรียนในรุ่นแรกผู้เขียนใช้ MCU (Micro Controller Unit) จาก Arduino โดยเครื่องลูกข่ายจะใช้ Arduino Leonardo และเครื่องแม่ข่ายจะใช้ Arduino Mega 2560 เนื่องจากบอร์ของ Arduino ทั้งสองรุ่นมี Clock Speed ที่ 16MHz ดังนั้นในรุ่นนี้จึงเปลี่ยนมาใช้ MCU ของ STM32 รุ่น F103 ซึ่งมี Clock Speed ที่ 72MHz แต่ในส่วนของ Arduino ยังมีรุ่น Arduino DUE มี Clock Speed ที่ 84MHz ซึ่งเร็วกว่า STM32 อยู่ 16MHz และเป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมแบบ ARM แบบเดียวกับ STM32 ราคาของ Arduino DUE ประมาณ 700 - 750 บาท ในขณะที่ STM32F103 รุ่นเล็กสุด STM32F103C8T6 ราคาประมาณ 100 - 120 บาท และรุ่นใหญ่สุด STM32F103ZET ราคาประมาณ 400 - 500 บาท การใช้ Shield ต่าง ๆ สามารถใช้ของ Arduino ได้ เพียงแต่ตัวไลบรารี่จะต้องมีการปรับปรุงนิดหน่อยหรือเปลี่ยนไปใช้ไลบรารี่อื่นที่ซับพอร์ทกับ ARM Cortex 32Bit เนื่องจากสัญญาณนาฬิกาหรือ Clock Speed ที่ต่างกันนั่นเอง

Ready 1,878 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com