*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

504807 (by http://msglive.org)504807 (by http://msglive.org)504807 (by http://msglive.org)504807 (by http://msglive.org)504807 (by http://msglive.org)504807 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> ดาวโหลดโปรแกรม --> ทะเบียนซ่อมยานพาหนะ
     

โปรแกรมระบบทะเบียนคุมการซ่อมยานพาหนะ V. 1.03

สำหรับวินโดวส์ 32/64 บิต

เหมาะสำหรับบันทึกประวัติการซ่อมรถยนต์ และมีสต๊อคอะไหล่เป็นของตนเอง สำหรับกรณีอื่นอาจนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

     

รายละเอียดโปรแกรม

 1. มีทะเบียนคุมอะไหล่กรณีมีอู่ซ่อมเป็นของตนเอง
 2. สามารถสร้างอู่ซ่อมย่อยได้หลายอู่ซ่อมและมีทะเบียนคุมอะไหล่ของแต่ละอู่ซ่อมย่อย
 3. บันทึกประวัติการซ่อมของยานพาหนะแต่ละคัน
 4. บันทึกเพิ่มเติมประวัติการซ่อมของยานพาหนะแต่ละคันกรณีซ่อมอู่นอกที่ไม่ใช่อู่ของตนเอง
 5. สามารถโอนย้ายอะไหล่จากอู่หนึ่งไปยังอีกอู่หนึ่งได้
 6. สามารถสร้างตารางนัดการใช้ยานพาหนะแต่ละคันล่วงหน้าได้
 7. สามารถกำหนดประเภทของยานพาหนะแต่ละคันได้ เช่น เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล, รถโดยสารไม่ประจำทาง 40 ที่นั่ง หรือรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม
 8. สามารถสร้างใบสั่งซ่อมเพื่อใช้ในการเบิกอะไหล่และส่งช่างซ่อม
 9. สามารถบันทึกผู้รับผิดชอบประจำยานพาหนะได้

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ตั้งแต่ WinXP ขึ้นไป ใช้ได้ทั้งแบบ 32บิท และ 64บิท
 • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสค์ไม่น้อยกว่า 10Gb. และจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณข้อมูล
 • เครื่องพิมพ์ที่ได้รับการติดตั้งกับระบบปฏิบัติการแล้ว ในกรณีต้องการพิมพ์เอกสาร
Ready 5,775 Time(s) 
ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com