.:: การติดต่อขอลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดโปรแกรม ติดต่อที่ jakraval@hotmail.com หรือ 081-8659686 เท่านั้น ::.
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

313597 (by http://msglive.org)313597 (by http://msglive.org)313597 (by http://msglive.org)313597 (by http://msglive.org)313597 (by http://msglive.org)313597 (by http://msglive.org)

สมาชิก 534 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์
     

โปรแกรมจัดทำรายละเอียดการจัดซื้อพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์

สำหรับวินโดวส์ 32/64 บิต

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.11

 1. แก้ไขการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
 2. เพิ่มเติมการคำนวณค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานครุภัณฑ์และสามารถบันทึกค่าเสื่อมราคาได้
 3. เพิ่มเติมการเปิดแฟ้มข้อมูลปีเก่าหลังจากปิดบัญชีพัสดุแล้ว
 4. เพิ่มเติมในรุ่น 1.11.1
  • ปรับปรุงแบบพิมพ์ค่าเสื่อมราคาใหม่

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.17 (พ.ย.60)

 1. เพิ่มเติมแบบพิมพ์ในการซื้อ/จ้างพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่ พ.ศ.2535 ยังคงแบบพิมพ์นี้ไว้ให้เลือกพิมพ์ตามเดิมได้
 2. โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.17.1 (ธ.ค.60)
  • ปรับเปลี่ยนคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เนื่องจากเดิมใช้ตรวจวงเงินเกิน 1 แสนจึงจะแต่งตั้ง 3 คน ให้เปลี่ยนเป็นตามแต่ผู้ใช้จะแต่งตั้ง เนื่องจากแต่งตั้ง 1 คนใช้ข้อความอย่างหนึ่งและมากกว่าจะใช้ข้อความอีกอย่างหนึ่ง

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 2.19 (มี.ค.61)

 1. แก้ไขรูปแบบการบันทึกจำนวนเงินของครุภัณฑ์ใหม่เนื่องจากมีครุภัณฑ์บางประเภทมีราคาเกิน 1 พันล้าน ทำให้รูปแบบข้อมูลเดิมไม่สามารถบันทึกได้
  • รุ่น 2.19.1 เพิ่มตัวเลือกยกเลิกการคำนวณค่าเสื่อมของครุภัณฑ์เฉพาะครุภัณฑ์ที่เลือก เพื่อให้สามารถคำนวณค่าเสื่อมของครุภัณฑ์นั้นใหม่ได้

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 2.20 (ก.ค.61)

 1. ปรับปรุงแบบพิมพ์ทะเบียนพัสดุให้สอดคล้องตามระเบียบพัสดุ
 2. รุ่น 2.20.1 (ก.ย.61) เพิ่มเติมตัวเลือกแก้ไขหรือลบข้อมูลการซ่อมครุภัณฑ์ โดยให้ดับเบิ้ลคลิกที่รายการในตารางที่ต้องการ
 3. รุ่น 2.20.2 เพิ่มตัวเลือกสำหรับการปรับปรุงยอดคงเหลือพัสดุ ให้โปรแกรมทำการคำนวณใหม่ ซึ่งอาจมีสาเหตุุมาจากการเริ่มต้นระบบทำการเบิกจ่ายพัสดุุโดยยังไม่มีการบันทึกซื้อหรือตั้งยอดคงเหลือไว้ก่อน ทำให้ยอดพัสดุุคงเหลือสุดท้ายติดลบจึงเพิ่มเติมให้โปรแกรมทำการคำนวณยอดคงเหลือใหม่ตามที่เป็นจริงหรือควรจะเป็น

เปิดดูคลิ๊ปวิธีการใช้งานใน youtube.com

Ready 14,274 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com