*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

506766 (by http://msglive.org)506766 (by http://msglive.org)506766 (by http://msglive.org)506766 (by http://msglive.org)506766 (by http://msglive.org)506766 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> ดาวโหลดโปรแกรม --> ทะเบียนทรัพย์สิน
     

โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน V. 1.00

สำหรับวินโดวส์ 64 บิต

     คุณลักษณะโปรแกรม
  1. บันทึกทะเบียนทรัพย์สินแยกเป็นประเภททรัพย์สินได้ เช่น สิ่งปลูกสร้าง, ที่ดิน หรือครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯลฯ โดยผู้ใช้กำหนดเองในการแยกประเภททรัพย์สิน
  2. บันทึกประเภทย่อยของทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างถาวร, อาคารชั่วคราว, สิ่งปลูกสร้างอื่น และครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ซึ่งจะถูกตั้งค่าไว้ในโปรแกรมผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อนำไปใช้ในรายงานบางประเภท
  3. บันทึกการซ่อมแซมทรัพย์สินแต่ละรายการได้
  4. สามารถใส่รูปภาพของทรัพย์สินแต่ละรายการได้
  5. ประมวลผลค่าเสื่อมราคาของแต่ละทรัพย์สิน โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน หรือตามร้อยละของค่าเสื่อมราคา
  6. รองรับระบบเครื่องเดียว (Standalone) หรือระบบฐานข้อมูลใช้ร่วมกัน (Database Server) โดยใช้ฐานข้อมูลของ MySQL for Windows ซึ่งมีให้ดาวโหลดตามลิ้งค์ โปรแกรม MySQL ทั้งนี้สามารถติดตั้งในเครื่องที่ทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเฉพาะสำหรับดาต้าเบส
  7. สามารถเลือกข้อมูลนำไปสร้างไฟล์เอ็กเซลได้

ความต้องการโปรแกรม
  • ระบบปฏิบัติการวินโดวส์แบบ 64บิท
  • กรณีใช้งานแบบผู้ใช้หลายคนจะต้องติดตั้งโปรแกรมดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ MySQL for Windows ในเครื่องที่ต้องการบริการฐานข้อมูล (รายละเอียดตามข้อ 6. ด้านบน)
คู่มือการใช้โปรแกรม
  • MTManual.pdf
Ready 1,155 Time(s) 
ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com