รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก     (ต้องการเข้าฐานะผู้ดูแล ใส่ admin)
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก     (ต้องการเข้าฐานะผู้ดูแล ใส่ 12345678)
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
รูปแบบของสลิ๊ป       
แสดงเลขบัญชีธนาคาร       
 
 


ที่อยู่ ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000   
Create by : http://msglive.org Version 3.1 ©2552-2557.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.