โปรแกรมทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน รุ่น 1.00 (ต.ค.2561)
 • รองรับระบบฐานข้อมูลเครื่องเดียว หรือ Client/Server (ใช้ฐานข้อมูลแบบ Win MySQL กรณีใช้พร้อมกันหลายเครื่อง)
 • ประกอบด้วยทะเบียนลูกหนี้เงินยืม, การศึกษาบุตร, ค่าเช่าบ้าน, ค่ารักษาพยาบาล และเงินประกันสัญญา
 • ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 32/64 บิท
 • ประกาศเมื่อ : 15 ต.ค.2561 - 13:12:17 น.  
     คลิ๊ปวิธีการใช้โปรแกรม
  คลิ๊ปทั้งหมดฝากไว้ใน Youtube โปรดคลิกตามลิ้งค์นี้
 • โปรแกรมเงินเดือน
    https://www.youtube.com/watch?v=T0GMEQgMYT8&list=PLv97cT326z-UVqdtyAC1j4IzPgETjaLh4

 • โปรแกรมทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
    https://www.youtube.com/watch?v=FqGwc1RO2a0&list=PLv97cT326z-WFX0MTIKBUtqUGI56KGL2N

 • โปรแกรมทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
   https://www.youtube.com/watch?v=slqBKuZ4ZUo&list=PLv97cT326z-XOrGdYBK9D9hoDL0PQM_JK
 • ประกาศเมื่อ : 26 พ.ค.2561 - 16:01:01 น.  
     โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 3.02 (ก.ค.2561)
 • รองรับระบบฐานข้อมูลเครื่องเดียว หรือ Client/Server (ใช้ฐานข้อมูลแบบ Win MySQL กรณีใช้พร้อมกันหลายเครื่อง)
 • พิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่องกับใบเสร็จ สพฐ. (ทดสอบกับ Epson LQ-310)
 • สามารถกำหนด/ปรับแต่งตำแหน่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง ทำให้ใช้ได้กับเกือบทุกรูปแบบของใบเสร็จรับเงิน
 • มีทะเบียนใบเสร็จและทะเบียนค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
 • สามารถอ่านรายชื่อนักเรียนจาก MS Excel ได้โดยตรง
 • ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 32/64 บิท
 • ประกาศเมื่อ : 26 พ.ค.2561 - 16:00:13 น.