คลิ๊ปวิธีการใช้โปรแกรม
คลิ๊ปทั้งหมดฝากไว้ใน Youtube โปรดคลิกตามลิ้งค์นี้
 • โปรแกรมเงินเดือน
    https://www.youtube.com/watch?v=T0GMEQgMYT8&list=PLv97cT326z-UVqdtyAC1j4IzPgETjaLh4

 • โปรแกรมทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
    https://www.youtube.com/watch?v=FqGwc1RO2a0&list=PLv97cT326z-WFX0MTIKBUtqUGI56KGL2N

 • โปรแกรมทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
   https://www.youtube.com/watch?v=slqBKuZ4ZUo&list=PLv97cT326z-XOrGdYBK9D9hoDL0PQM_JK
 • ประกาศเมื่อ : 23 พ.ย.2560 - 14:07:30 น.  
     โปรแกรมร้านค้าสหกรณ์ รุ่น 1.00 (พ.ย.60)
  สามารถดาวนโหลดที่กล่อง Download -> โปรแกรมร้านค้าสหกรณ์ ด้านซ้าย
 • รายละเอียดอยู่ในหน้าดาวน์โหลดโปรแกรม
 • ประกาศเมื่อ : 12 พ.ย.2560 - 09:08:14 น.