โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 1.39.1 (ก.ค.60)
สามารถดาวนโหลดที่กล่อง Download -> โปรแกรมเงินเดือนด้านซ้าย
 • รายละเอียดอยู่ในหน้าดาวน์โหลดโปรแกรม
 • ประกาศเมื่อ : 09 ก.ค.2560 - 10:29:12 น.  
     คลิ๊ปวิธีการใช้โปรแกรม
  คลิ๊ปทั้งหมดฝากไว้ใน Youtube โปรดคลิกตามลิ้งค์นี้
 • โปรแกรมเงินเดือน
    https://www.youtube.com/watch?v=T0GMEQgMYT8&list=PLv97cT326z-UVqdtyAC1j4IzPgETjaLh4

 • โปรแกรมทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
    https://www.youtube.com/watch?v=FqGwc1RO2a0&list=PLv97cT326z-WFX0MTIKBUtqUGI56KGL2N

 • โปรแกรมทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
   https://www.youtube.com/watch?v=slqBKuZ4ZUo&list=PLv97cT326z-XOrGdYBK9D9hoDL0PQM_JK
 • ประกาศเมื่อ : 19 ม.ค.2560 - 16:14:31 น.  
     โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์และจัดทำรายละเอียดซื้อวัสดุ รุ่น 1.16
 • สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Download --> โปรแกรมพัสดุ
 • ประกาศเมื่อ : 19 ม.ค.2560 - 16:08:35 น.  
     โปรแกรมคุมเงินงบประมาณ V.2.05 (ก.ย.59)
 • ปรับปรุงชุดคำสั่งใหม่ทั้งหมด
 • ขนาดเล็กลง ทำงานเร็วขึ้น
 • คนอื่นเปิดดูยอดคงเหลือผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ แต่แก้ไขไม่ได้ (แบบ intranet มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่ม)
 • เพิ่มเติมตัวเลือกปรับปรุงยอดคงเหลือซึ่งอาจเกิดจากการทำงานบางอย่างผิดพลาด
 • เพิ่มหน้าต่างในการปรับลดยอดการก่อหนี้ผูกพัน หรือถอนเงินก่อหนี้ผูกพันมาตั้งจ่าย
 • ประกาศเมื่อ : 03 ก.ย.2559 - 14:39:02 น.  
     โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับโรงเรียน for Win32/64Bit V2.12
 • มีทะเบียนการออกใบเสร็จรับเงิน
 • ทะเบียนการชำระเงิน
 • ฯลฯ
 • ประกาศเมื่อ : 25 มิ.ย.2559 - 17:40:15 น.