คลิ๊ปวิธีการใช้โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ
สามารถเปิดดูได้ที่กล่อง โปรแกรมเงินเดือน -> คลิ๊ปโปรแกรมเงินเดือน ด้านซ้าย
คลิ๊ปทั้งหมดฝากไว้ใน Youtube โปรดคลิกตามลิ้งค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=T0GMEQgMYT8&list=PLv97cT326z-UVqdtyAC1j4IzPgETjaLh4
ประกาศเมื่อ : 19 ม.ค.2560 - 16:14:31 น.  
   โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์และจัดทำรายละเอียดซื้อวัสดุ รุ่น 1.11
 • สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Download --> โปรแกรมพัสดุ
 • ประกาศเมื่อ : 19 ม.ค.2560 - 16:08:35 น.  
     โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 1.36 (ม.ค.59)
  สามารถดาวนโหลดที่กล่อง Download -> โปรแกรมเงินเดือนด้านซ้าย
 • รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมอยู่ในหน้าดาวน์โหลด
 • คู่มือสำหรับการดำเนินงานจ่ายตรงอยู่ในหน้าดาวโหลดโปรแกรมเงินเดือน ไฟล์ payroll.pdf หรือ http://msglive.org/downloads/payroll.pdf
 • เพิ่มเติมรายงานข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม
 • ประกาศเมื่อ : 19 ม.ค.2560 - 15:57:27 น.  
     โปรแกรมเงินเดือนลูกจ้าง รุ่น 1.00 (ต.ค.59)
  เหมาะสำหรับหน่วยงานบริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือหน่วยงานราชการที่จ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือรายเดือน และต้องการโปรแกรมขนาดเล็กไว้ช่วยทำเงินค่าจ้าง
  สามารถดาวนโหลดที่กล่อง Download -> โปรแกรมเงินเดือนลูกจ้าง ด้านซ้าย
  ประกาศเมื่อ : 24 ก.ย.2559 - 13:47:31 น.  
     โปรแกรมคุมเงินงบประมาณ V.2.05 (ก.ย.59)
 • ปรับปรุงชุดคำสั่งใหม่ทั้งหมด
 • ขนาดเล็กลง ทำงานเร็วขึ้น
 • คนอื่นเปิดดูยอดคงเหลือผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ แต่แก้ไขไม่ได้ (แบบ intranet มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่ม)
 • เพิ่มเติมตัวเลือกปรับปรุงยอดคงเหลือซึ่งอาจเกิดจากการทำงานบางอย่างผิดพลาด
 • เพิ่มหน้าต่างในการปรับลดยอดการก่อหนี้ผูกพัน หรือถอนเงินก่อหนี้ผูกพันมาตั้งจ่าย
 • ประกาศเมื่อ : 03 ก.ย.2559 - 14:39:02 น.  
     โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับโรงเรียน for Win32/64Bit V2.12
 • มีทะเบียนการออกใบเสร็จรับเงิน
 • ทะเบียนการชำระเงิน
 • ฯลฯ
 • ประกาศเมื่อ : 25 มิ.ย.2559 - 17:40:15 น.  
     โปรแกรมทะเบียนสินค้า+บัญชี for Win32/64Bit V1.02
 • มีทะเบียนสินค้า บันทึกซื้อ - ขายสินค้า
 • ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบรับคืนสินค้า (สามารถกำหนดรูปแบบได้เอง)
 • มีระบบบัญชีแยกประเภท สมุดรายวันทั่วไปในตัว
 • มีทะเบียนลูกหนี้ค้างชำระ ทะเบียนเจ้าหนี้ กรณีซื้อขายเป็นเงินเชื่อ
 • ประกาศเมื่อ : 29 ธ.ค.2558 - 12:20:02 น.  
     คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับภาษีกับโปรแกรมใหม่
  สามารถดาวน์โหลดที่ Download -> โปรแกรมเงินเดือน -> save_tax.pdf
  หรือ
  http://msglive.org/downloads/save_tax.pdf
  ประกาศเมื่อ : 14 ต.ค.2558 - 11:33:57 น.